Tipy na stránky pro váš seberozvoj a vzdělávání

Materiály pro váš seberozvoj a vzdělávání
Tipy na on-line kreativní nástroje
(nejen) pro kariérové poradenství (dobrá možnost využití např. při poskytování on-line poradenství)
Odkazy na externí weby pro váš seberozvoj a vzdělávání
 • Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň 

  • KCVJŠ Plzeň zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) škol a školských zařízení

  • naleznete zde aktuální nabídku kurzů mj. i z oblasti kariérového poradenství.

 • Infokariéra

  • INFO KARIÉRA - Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje se specializuje na poskytování a podporu kariérového poradenství v  Plzeňském kraji

  • kromě jiného nabízí akreditované programy kariérového poradenství pro skupiny učitelů a výchovných poradců se zájmem rozšířit své pedagogické kompetence o kariérní přípravu žáků a práci s tématem kariérové poradenství ve škole. Programy lze realizovat i prostřednictvím Šablon.

 • Euroguidance

  • program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v evropských zemích.

  • české Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Prostřednictvím webových stránek poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. 

 • Stránky Et labora

  • web o kariérním poradenství a o práci v nejširších (psychologických i filosofických) souvislostech.

  • zajímavé články i podněty k zamyšleníí...Autorem stránek je Mgr. Dalibor Špok, PhD., psycholog a psychoterapeut

 • EKS, z.s.

  • stránky vzdělávací a poradenské organizace věnující se kariérovému poradenství

  • nabízí kurzy, koučing a školení na míru. Na webu EKS jsou dostupné jejich publikace k tématu kariérového poradenství a světa práce

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v