KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata

KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata. Praha: Portál, 1998
  • Popularizované psychotesty pro děti od 12 let.

  • Obsahuje např. testy na postoje, pocity, společenský styl, tvořivost, myšlení, učební styly.

  • Účelem je zejména motivovat žáky k sebepoznávání a podporovat jejich přirozenou zvídavost.

  • Psáno srozumitelným jazykem, který je dětem blízký

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v