Chci vědět, co je nového

Jedinečnou příležitost ke kvalitnímu vzdělávání v oblasti kariérka nabízí nový e-learningový kurz Kariérové poradenství pro 21. století! Můžete ho absolvovat svým tempem kdykoliv a odkudkoliv. A nudit se určitě nebudete! Celkem 5 organizací ze 4 evropských zemí se spojilo, aby vytvořilo kvalitní obsah i atraktivní formu! Kurz je protkán videy, interaktivními prvky, cvičeními, odkazy i kazuistikami.. Neváhali jsme a kurz vyzkoušeli. V článku vám přinášíme bližší informace i odkazy.

Ve čtvrtek 24.března proběhla celodenní on-line konference nabitá inspirací a dobrou praxí k tématu portfolií. Akce s názvem „Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii“ nabídla pestrou paletu různorodých příspěvků, které nahlížely na problematiku portfolií z různých perspektiv. Pro všechny zájemce sdílíme podrobnější informace o programu i odkazy na jednotlivé příspěvky.

MŠMT připravuje zveřejnění 2 výzev na podporu dětí z Ukrajiny. Prostředky mají podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce a realizaci volnočasových adaptačních skupin. Žádat lze o prostředky na jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon). K tématu se chystá i on-line akce. Více v článku.

Aktuální situace ohledně války na Ukrajině přináší nové výzvy pro české školství, kariérové poradce nevyjímaje. Již nyní je zřejmé, že bude nezbytná efektivní a rychlá integrace nově příchozích dětí z Ukrajiny do českých škol. Jak se s touto novou výzvou co nejlépe vypořádat.? Inspiraci můžete hledat na 2 on-line akcích k tomuto tématu., jedna se uskuteční 17.3. a druhá 30.3. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Válka na Ukrajině vstoupila do života nás všech, včetně dětí. A to jak těch českých, tak těch ukrajinských, které musely opustit svoje domovy. Při přímé práci s dětmi v tomto tématu můžete aktuálně využít různé materiály, které se nyní pro podporu pedagogů i rodičů objevují. Dostupné jsou i různé zdroje pro snazší integraci ukrajinských uprchlíků. Na web Poradce jsme pro vás nově doplnili přehled těchto praktických materiálů, tipů a článků k tématu války na Ukrajině. Věříme, že vám pomohou lépe čelit této nové výzvě!

V Plzeňském kraji se v poslední době slibně rozvíjí koordinace aktivit pro podporu nadaných. Nedávno byla v rámci projektu Smart akcelerátor II dokončena expertiza o stavu podpory nadaných v regionu a byly shromážděny příklady inspirativní praxe. Aktuálně se k tomuto tématu chystají dvě akce, které pořádá Krajská síť podpory nadání. Akce se uskuteční 8.3.2022 a 26.4.2022. V článku naleznete podrobnosti včetně odkazů pro přihlášení.

Na konci ledna uspořádalo české centrum Euroguidance velmi inspirující webinář na téma kariérových kompetencí neboli career management skills. Co jsou kariérové kompetence? Jak je můžeme měřit? A jak je rozvíjet? Na tyto i další otázky hledali odpovědi lektoři, kteří se touto problematikou zabývají - Martin Navrátil a Libor Komárek. V článku sdílíme odkazy na výstupy z této zajímavé akce.

V úterý 8.února se v on-line prostoru uskuteční zajímavá akce na téma wellbeingu dětí. Akci pořádá Finské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Obsahem webináře bude sdílení zkušeností ze spolupráce různých aktérů ve Finsku při podpoře wellbeingu tamních dětí. Bonusem akce je možnost procvičit se v cizím jazyce - webinář se odehraje v angličtině. V článku sdílíme pozvánku včetně odkazů pro přihlášení.

Aktuálně probíhá přihlašování na vzdělávací akce zaměřené na rozvoj duševního zdraví žáků a pedagogů. Seminářů bude několik, s různými tématy a všechny proběhnou ve druhém pololetí tohoto školního roku. Z nabídky si můžete vybrat jen některé akce nebo absolvovat celý kurz.. Všechny akce jsou pro pedagogy zdarma!

Nyní máte možnost udržovat se s námi v dobré informační kondici! Nově jsme pro vás na webu vytvořili informacemi nabitou stránku s aktuálními daty a přehledy z oblastí vzdělávání, trhu práce a obyvatelstva. Nové informace najdete pod modrým tlačítkem "Informační baterie" a v horním menu ("Data pro poradce"). Vyzkoušejte náš datový servis a dejte nám vědět, jak vám slouží!

Již ve čtvrtek 9.12. proběhnou v on-line prostoru dvě na sebe navazující akce, které pořádá středisko Infokariéra k tématu kariérového poradenství: konference dobré praxe a předvánoční setkání Klubu kariérových poradců. Přinášíme vám podrobnosti o obou akcích. Připojte se a načerpejte inspiraci :-) EDIT: Pro ty, co nestihli, jsou k dispozici i záznamy!

Realizátoři projektu P-KAP pořádají další setkání metodické skupiny pro tematickou oblast Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů. Akce se uskuteční 16. 11. 2021 od 14.00 hod on-line prostřednictvím MS Teams. Podrobnější informace včetně odkazu pro přihlášení nabízíme v článku

Festival vzdělávání a práce bude po loňské pauze letos opět off-line. V pátek 5.11. a v sobotu 6.11. budou mít střední školy, žáci 8. a 9. ročníků ZŠ i jejich rodiče příležitost se osobně potkat a probrat možnosti dalšího studia a pracovního uplatnění v regionu. Pozor, na páteční program pro třídní kolektivy je nutná rezervace!. Více info v článku.

Sdílíme pozvánku na on-line akci s atraktivním programem! Konference dobré praxe Rovné příležitosti se uskuteční 20. - 21.10. Na programu budou praktické příspěvky odborníků různého zaměření. Součástí konference budou také diskusní bloky a interaktivní workshopy. Více informací včetně odkazů naleznete v článku.

Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavateli jako pozice ve školním akčním plánu. To je téma webináře, který se uskuteční 30.9.2021 od 14:00 do 15:30 v prostředí MS Teams. Akci připravují pracovníci projektu P-KAP. Odkazy na program a přihlášení naleznete v článku.

Eurostat nedávno přinesl zajímavá data k tématu předčasných odchodů ze vzdělávání. Jak si stojí ČR a další evropské země v počtu mladých lidí (18-24 let), kteří předčasné opouští vzdělávací systém? Kde počty klesají a kde naopak rostou? A je rozdíl mezi podílem předčasně odcházejících mužů a žen?

Publikace "Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách" od R. Sultany je nově přeložena do češtiny! Co je kvalita v kariérovém poradenství? Proč je důležité kvalitu reflektovat? A jaké jsou hlavní charakteristiky kvalitního kariérka? To vše včetně dat z výzkumů a návrhů na zlepšení.

Aktuálně po regionu koluje praktická série infografik z dílny InfoKariéry, která postupně vyvrací nejčastější mýty spojené se službami kariérových poradců a pomáhá rozšiřovat povědomí o kariérku. Přinášíme vám přehled těchto nejrozšířenějších mýtů

Prozatím krátce je na světě nová publikace z dílny EKS s názvem "Cesta za horizont kariérového poradenství. Kritická reflexe v praxi." Jde o praktický nástroj pro všechny, kteří hledají novou inspiraci i oporu pro svoji poradenskou praxi. Obohatí četba této knižní novinky vaše letní dny? :-)

Setkání se uskutečnilo 6.5. opět on-line. Klub se sešel po nedlouhé pauze, což přispělo k vytvoření příjemné a neformální atmosféry plné sdílení a síťování. Poradci tentokrát diskutovali o možnostech on-line kariérového poradenství a došlo i na sdílení dobré praxe. Vše podstatné se dozvíte v článku.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v