Chci vědět, co je nového

Krajské centrum vzdělávání uspořádalo 12. června zajímavé on-line setkání "Žákovské portfolio jako prostředek podpory individualizace". Různorodí hosté, různorodé příspěvky a různorodé pohledy na to, co portfolia jsou a jak s nimi lze v prostředí škol pracovat. Řeč byla nejen o portfoliích žákovských, ale i pedagogických. Pojďme se inspirovat, jak mohou portfolia přispívat k mapování vlastní cesty za svými sny a cíli. Nabízíme vám výtah toho nejzajímavějšího, shrnující prezentaci i odkaz na záznam z celé akce

Díky digitalizaci přijímacího řízení na střední školy jsou v letošním roce dříve k dispozici přesné statistiky, jak dopadlo 1. kolo přijímaček. V rámci celé ČR v něm uspělo téměř 94 % uchazečů hlásících se na SŠ z  9. ročníků ZŠ. Nejvyšší úspěšnost byla v Ústeckém kraji a na Vysočině, nejnižší v Praze. Většina uchazečů se zároveň dostala na obor, který uvedla na přihlášce jako 1. prioritu , v případě žáků hlásících se z  9. ročníků se jednalo o 75 % uchazečů. Podrobnosti i regionální specifika přinášíme v našem článku

Přihlášky jsou podané a my už nyní můžeme blíže prozkoumat, kolik uchazečů se hlásí na danou školu / konkrétní obor a kolik se nabízí volných míst. Na webu www.vzdelavanivdatech.cz je díky spolupráci CERMAT, MŠMT a ČŠI nyní k dispozici nová aplikace, kde si můžete pomocí filtru nalézt konkrétní školu z celé ČR a dozvíte se, kolik uchazečů se v letošním roce hlásí na nabízené obory. U každého oboru jsou kromě aktuální volné kapacity uvedeny počty přihlášek celkem i položkově počty za 1. - 5. prioritu.

Spoustu nového přináší letošní přijímací řízení na SŠ. Nový systém pro podávání přihlášek, dřívější termín, možnost vybrat až 3 školy/obory, nutnost prioritizovat, kompletní výsledky až v květnu…Není divu, že žáci, rodiče i kariéroví poradci toho mají nyní plnou hlavu. Ke zmírnění nervozity ve školách i v rodinách může přispět dostatek aktuálních informací.. Proto vám v tomto článku přinášíme informace a tipy, jak mohou učitelé či poradci pomoci rodinám společně zvládnout nejen nový způsob přihlášek, ale i přípravu na přijímačky!

Lehký metodicko-teoretický základ a pak už jen kupa praxe. Konkrétní aktivity včetně pracovních listů, reflektivních otázek a možných alternativ To je nová publikace s výmluvným názvem "Vercajk kariérového poradce", kterou vytvořily autorky z Centra kompetencí. Publikace je primárně určena pro kariérové poradenství na SŠ, ale díky své praktičnosti může být skvělou inspirací i pro poradce jiných cílových skupin. Nahlédněte s námi do Vercajku a zjistěte, kde ho lze snadno získat.

CERMAT přichází s dalším novým webem - tentokrát jde o tréninkový web pro studenty. Na webu "TAU - Trénuj a uč se" si mohou zájemci zdarma zkoušet vyplnit testy z jednotné přijímací zkoušky z uplynulých let. Studenti si mohou učivo procvičovat s možností opravy, anebo spustit simulaci opravdové zkoušky. Procvičovat navíc mohou pouze vybrané typy úloh. Nyní na startu je na webu k dispozici 24 testů z roku 2023 pro žáky 5., 7., a 9. ročníků. V následujících týdnech TAU otevře i možnost přípravy na maturitu

Přijímací řízení na SŠ prochází mnoha změnami. Zástupci MŠMT a CERMAT aktuálně organizují v jednotlivých krajích společná setkávání, kde představují podstatu klíčových změn, jako např.: navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce nebo digitalizaci přijímacího řízení. Součástí semináře je i možnost zapojit se do diskuse. V Plzeňském kraji se akce uskuteční v pondělí 4.12.2023, a to od 9 do 12 hod. pro ZŠ a od 13 do 16 hod. pro SŠ a konzervatoře. Odkaz na registraci nejdete v článku.

Přihlášky podávané digitálně, 3 možnosti volby, nutnost vybrat si neměnné pořadí preferencí a nový informační systém, který vše řídí. Žádné zápisové lístky. Žádná možnost odvolání. Zohledňování výsledků ze ZŠ nově pouze v kompetenci SŠ. Přijímací řízení na SŠ bude příští rok plné novinek. To vše navíc přichází v době, kdy se na střední školy bude hlásit rekordní počet žáků devátých tříd. Je tedy více než potřebné poskytovat zájemcům včas dostatek informací. Na co je dobré už nyní nachystat žáky devátých tříd a jejich rodiče?

Pražský inovační institut vytvořil komplexní přehledovou tabulku se zajímavými zdroji ze svého vzdělávacího kurzu "Kariérový rozvoj ve školní praxi". Nyní dává tento přehled k dispozici širší veřejnosti nebo dalším kariérovým poradcům. V tabulce najdete přehled praktických publikací, metodik, webů, videí, pracovních listů a mnoha dalších forem výstupů k různým tématům kariérového poradenství a vzdělávání. Tabulku lze filtrovat dle témat, forem i jazyka. Jaké jsou další formy nabízených výstupů a k čemu je lze využít?

Přijímačky na střední školy čekají v roce 2024 revoluční změny. Ty jsou prozatím ještě ve formě návrhu novely školského zákona, ale už teď se dost jasně rýsují obrysy, v čem všem budou přijímačky jiné. A je pravděpodobné, že alespoň část z těchto změn se na jaře 2024 uskuteční, protože na návrzích panuje široká shoda napříč politickými stranami a je velká chuť i na základě zkušeností z loňských přijímaček novinky skutečně zrealizovat. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které by v přijímačkách 2024 měly nastat.

Školství je možné rozvíjet jen skrze rozvoj lidí ve školách. Tato myšlenka byla hlavním motivem konference "Kariérko a rozvoj školy", kterou 17. 5. uspořádala brněnská organizace JCMM. Na akci zazněla spousta inspirujících příspěvků pro lídry škol i pro kariérové poradce. V odpolední části proběhly 4 workshopy zaměřené na metody a intervence v kariérovém poradenství, portfolia, supervize a motivační rozhovory. Pojďme se inspirovat dobrou jihomoravskou praxí. V článku přinášíme podrobnosti i odkazy na výstupy.

V pátek 23.6. se poprvé sešel tzv. Národní konvent o vzdělávání. Jde o novou 70 člennou odbornou platformu, kterou zřídil ministr školství Mikuláš Bek jako „náhradu sboru poradců“. Cílem je umožnit jeho členům podílet se na podobě vzdělávání v ČR a snažit se dosáhnout široké shody na klíčových změnách. Již na 1. setkání několikrát zazněl apel na rozvoj služeb kariérového poradenství napříč vzdělávacími stupni i v dalších fázích profesního života. Co vše se na konventu řešilo? A jak bude konvent fungovat dál?

Máte-li chuť vrhnout se do on-line portfolií, máme pro vás dobrý tip. Organizace EKS vytvořila v prostředí google sites šablonu "Moje portfolio" dostupnou každému s Google účtem. Je pouze potřeba si portfolio zkopírovat na svůj disk a můžete začít. Šablona je určena k využití především na SŠ/VŠ, ale při troše kreativity si ji zvládnete upravit i pro mladší ročníky. V článku přinášíme podrobnější představení tohoto nového produktu

Být v užším kontaktu s cílovými skupinami, nabízet více zajímavého obsahu, flexibilněji sdílet aktuality, znát aktuální terén a zapojovat se do odborných komunit. To jsou hlavní pohnutky, které nás vedly k založení profilu Poradce v PK na sociální síti – konkrétně na profesní platformě LinkedIn. Poradce v PK se tak stává modernější značkou s možností flexibilnějšího sdílení zajímavých informací. Pojďme se propojit a společně posouvat kariérko kupředu!

Na světě je nový e-learningový kurz pro studenty, kteří se rozhodují o své další vzdělávací a profesní dráze. Online nástroj je určený primárně pro žáky gymnázií/lyceí, ale velkou službu udělá i při práci s žáky končícími ZŠ. E-learning je k dispozici zdarma. Nahlédněte s námi pod pokličku. Kurz jsme již vyzkoušeli a v článku vám přinášíme pár náhledů, jak kurz vypadá, postřehů z procházení kurzem i více informací. o kurzu.

Sdílíme žhavou novinku - dobrou praxi z Brna. Místní organizace JCMM vydala v rámci projektu Implementace KAP JMK II novou metodiku k práci s portfolii ve škole. Součástí jsou mj. koučovací otázky pro žáky k zamyšlení, aktivity pro přímou práci ve výuce, odkazy pro další inspiraci či pracovní listy. Příručka je k dispozici ke stažení on-line a je zcela zdarma. Co všechno v metodice najdete a kde si ji můžete stáhnout?

Přestože LOCIKA má v názvu "centrum pro děti ohrožené domácím násilím", vytváří spoustu zajímavých a praktických materiálů, které mohou být užitečné pro kohokoliv, zdaleka ne jen pro jedince ohrožené domácím násilím. Aktuálně centrum vytvořilo novou sérii infografik pro podporu dětí před přijímačkami. Jednoduché, praktické a snadno dostupné. Na webu centra zároveň najdete i materiály a infografiky k dalším tématům. Podrobnosti i s odkazy nabízíme v článku

V polovině dubna se v plzeňském prostoru Moving Station uskuteční akce věnovaná tématu duševního zdraví na školách. Diskutovat se bude o wellbeingu ve školách, aktuální situaci a nutnosti prevence v oblasti duševního zdraví žáků, studentů i pedagogů. Součástí programu bude i možnost sdílení zkušeností a příležitost vyzkoušet si nácvik praktických dovedností na workshopech. Podrobnosti včetně odkazu pro přihlášení nabízíme v článku.

K aktuálnímu tématu digitálního wellbeingu vznikly v nedávné době praktické materiály a výstupy, které mohou pomoci pedagogům, poradcům i rodičům lépe se zorientovat v této oblasti. Jedná se o letošní knižní novinku s názvem „Hry, sítě, porno“, výstupy z nedávné akce pořádané Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) a také 2 speciální weby pro školy i rodiče. V článku přinášíme více informací i odkazy.

Ve středu 30.11. se uskutečnila tradiční konference Euroguidance, jejíž součástí je i předávání ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Odborná porota ocenila čtyři vítězné příspěvky hlavní cenou a dvěma příspěvkům udělila zvláštní uznání. Bodovala i plzeňská InfoKariéra s aktivitou stínování. Všechny přihlášené příspěvky budou opět dostupné ve sborníku dobré praxe. Přinášíme přehled vítězů i více informací k oceněné aktivitě InfoKariéry.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v