Moje portfolio: volně dostupná on-line šablona pro studenty SŠ vám pomůže v portfoliových začátcích

Moje portfolio: volně dostupná on-line šablona pro studenty SŠ vám pomůže v portfoliových začátcích
Není portfolio jako portfolio...

Portfolio můžeme obecně chápat jako osobní složku (fyzickou nebo digitální), do níž si člověk zakládá důležité výstupy vlastní činnosti a záznamy o svých zkušenostech. Existují různé typy portfolií - např. pracovní (dokumentační)ukázkové (reprezentační)hodnotící (diagnostické) apod.

Největší službu při volbě další vzdělávací a profesní dráhy však může udělat tzv. kompetenční portfolio, což je de facto koláž vybraných zážitků, které formovaly jedinečnost člověka i úvahy o jeho možném budoucím uplatnění. V kompetenčním portfoliu můžeme shromažďovat materiály vnímané jako důkazy o tom, že člověk něco vyzkoušel, zvládl, překonal, vyřešil, zažil, apod.
Patří sem např.

 • důkazy o znalostech a dovednostech – písemky, úkoly, výkresy, fotky výrobků, případně audio nebo video nahrávky, pracovní listy, referáty, prezentace, diplomy, vysvědčení, certifikáty…

 • sebeobraz – vlastní sebehodnocení, zpětná vazba od ostatních (spolužáků, učitelů, vedoucích kroužků, rodičů…), reflektivní listy ze sebepoznávacích aktivit…

 • výstupy zážitků a zkušeností – fotky či jiné výstupy ze školních exkurzí, projektů, výletů nebo pobytů, kulturní a zájmové předměty (medaile z tábora, vstupenka z výstavy, rozpis tréninků fotbalu, recept…), první pracovní zkušenosti, dobrovolnické aktivity…

"Moje portfolio" jako moderní šablona, která ušetří přípravy

Pokud váháte, jak začít s e-portfoliem a nechcete stavět na zelené louce, "Moje portfolio" od organizace EKS vám může pomoci při včleňování portfolií do života vaší školy a vašich žáků/studentů. Produkt je určený zejména středoškolským studentům, ale při troše fantazie ho lze určitě využít/upravit i u mladších dětí. Pro přístup k portfoliu musí mít každý svůj Google účet a je potřeba si portfolio zkopírovat na svůj Google Disk (kliknutím na tři tečky v levé horní liště, kde vyberete možnost „Vytvořit kopii“). Do portfolia je možné vkládat soubory, fotky, videa či jiné doklady. Postupně tam může vznikat pestrá koláž kompetencí.

Šablonu "Moje portfolio" si můžete stáhnout ZDE.
Pro studenty je k dispozici i návodné video, jak s portfoliem pracovat.

"Moje portfolio" jako komplexní nástroj, který nezapomíná na reflexi

"Moje portfolio" obsahuje celkem 7 záložek. Jejich náhledy můžete vidět v galerii pod článkem. Každá záložka zahrnuje:

 • uvozující text včetně návodných otázek pro snazší ponoření do tématu

 • stručný návod, jak postupovat při vyplňování dané záložky

 • otázky pro reflexi v závěru. Pravidelná reflexe a následná práce se založenými materiály by měly být nedílnou součástí práce s portfolii. Reflexe by měla ideálně probíhat cca 2× za pololetí. Díky tomu se studenti budou učit sebehodnocení, hlubšímu sebepoznání, sledování vlastního posunu a zodpovědnějšímu rozhodování.

Záložky v šabloně Moje portfolio:

1) Moje portfolio - úvod

 • K čemu mi vyplnění portfolia vlastně bude?

 • Co v portfoliu najdu?

 • Kdo má k portfoliu přístup a jak jej vytvořit?

 • Jak portfolio vyplnit?

 • Jak s portfoliem pracovat?

2) Moje zážitky a zkušenosti

 • Zážitky

 • Školní projekty/akce

 • Exkurze/besedy/veletrhy

 • Další zážitky, které jsou pro mne důležité

3) Zajímá mne a inspiruje

 • Moje zájmy

 • Moje oblíbené předměty/školní aktivity/co mne ve škole baví

 • Koho sleduji na sociálních sítích

4) Jde mi

 • Předměty, které mi jdou snadno/stojí mne úsilí

 • Aktivity, které mi jdou snadno/stojí mne úsilí

 • Co dalšího mi jde skoro samo /stojí mne úsilí

 • Ve škole/doma se mi povedlo

5) Moje plány a výzvy

 • Co mě láká začít/vyzkoušet/zlepšit

 • Jak bych si přál/a aby vypadal můj život za 10 let

6) Moje energie

 • Volnočasové aktivity, po kterých se cítím odpočatý/á a nabitý/á energií

 • Studijní aktivity, po kterých se cítím odpočatý/á a nabitý/á energií

 • Další aktivity, po kterých se cítím odpočatý/á a nabitý/á energií

 • Aktivity/činnosti, které mě vyčerpávají

7) Moje osobní značka

 • Moje motto

 • Kdybych se měl/a prezentovat pomocí 3 fotek...

 • Kdybych se měl/a prezentovat pomocí krátkého videa...

 • Chci, aby mě okolí vnímalo jako někoho, kdo...

 • Moje digitální stopa (odkazy na sociální sítě, na kterých mám profil)

Více o tom, proč je dobré mít portfolio se dozvíte v tomto článku. 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v