On-line psychologické testy k výběru budoucí kariéry

Tipy na sebepoznávací on-line testy zaměřené na výběr budoucí kariéry
  • jedná se o testy dostupné na internetu

  • zaslání výsledků je u některých testů zpoplatněno

 
ROZCESTNÍKY PSYCHOTESTŮ
Výběr nejzajímavějších veřejných psychologických testů
  • rozcestník psychotestů - nabízí tipy na velké množství různě zaměřených testů.

  • Většina z nabízených testů je zpoplatněna (většinou cca 90,-, ale i 490,-). Několik testů je k dispozici zcela zdarma.

  • Většinou jde o dobře psychologicky propracované testy.

  • Cílová skupina: žáci i širší veřejnost

  • Provozovatel:  www.psychoweb.cz

Web s odkazy na on-line psychologické testy a dotazníky, a to včetně odkazů na recenze 
  • Některé z doporučovaných testů jsou zcela zdarma, některé jsou zpoplatněné pomocí zasílání sms.

  • U každého testu je uvedeno, kdo je autorem, zda jde o psychotest vytvořený odborníky a na koho je možné obrátit se v případě nefunkčnosti testu.

  • nevýhodou je, že některé odkazy jsou již nefuknční (např. testy závislostí)

  • Cílová skupina: zejména žáci a studenti, ale i ostatní zájemci o hlubší sebepoznávání

  • Provozovatel: Mgr. Petra Štarková 

 
TESTY ZDARMA
Inventář kariérních kompetencí 
  • volně dostupný dotazník pro každého, kdo si chce otestovat schopnosti k řízení vlastní kariéry. Výsledky inventáře mohou posloužit k získání přehledu o nejdůležitějších kompetencích, které jsou právě pro řízení této cesty potřebné.

  • Inventář měří 12 kariérních kompetencí. Jejich výsledky najdete po vyplnění všech otázek a jejich odeslání jako procentuální vyjádření, nakolik danou kompetenci ovládáte. Výsledky si také můžete stáhnout v pdf pro případné pozdější porovnání.

  • Cílová skupina:: kdokoliv

  • Provozovatel: Praktická psychologie

COMDI - demo verze, 6 testů zdarma 
  • Testy v demo verzi jsou přístupné zdarma pro všechny. Každý test trvá do 10 minut.

  • Všechny testy jsou poměrně dobře propracované.

  • Výsledkem je solidní vyhodnocení s možností verze pro tisk (včetně grafu).

  • V demo programu COMDI 6.0 si lze vybrat z následujících testů:

    • 1. asertivita

    • 2. jak využívám čas

    • 3. styl učení

    • 4. emocionální inteligence

    • 5. vůle

  • Cílová skupina:: žáci

  • Provozovatel: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. 

Emiero: test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě nabídne vhodná povolání
  • Vybrat si lze kratší nebo delší verzi testu, přičemž platí, že vyplněním delšího testu lze získat přesnější výsledky.

  • Obě verze jsou zdarma.

  • Výsledky testu přiřadí respondenta k jednomu ze 16 typů osobnosti a nabídnou seznam vhodných profesí.

  • Bonusem je pak seznam světově známých osob, které mají stejný typ osobnosti jako respondent.

  • Cílová skupina: žáci i dospělí

  • Provozovatel: Webix Ltd, info@emiero.cz

Mamenato.cz: testy různých kompetencí pro trh práce
  • Vlevo na liště – odkaz „Otestujte se“. Je zde k dispozici cca 15 různě zaměřených testů.

  • Všechny testy na portálu jsou dostupné zdarma. Pro účely kariérového poradenství je vhodný zejména test Kompetence pro trh práce - Souhrnný test kompetencí.

  • Výsledky testů mohou být značně ovlivněny mírou sebedůvěry a schopností sebereflexe testovaného.

  • Cílová skupina: žáci i širší veřejnost

  • Provozovatel: společnost RPIC-ViP, s.r.o.

Profitest na portálu Infoabsolvent
  • Velmi zajímavě a komplexně udělaný test, který má respondenta nasměrovat při úvahách o vhodném oboru a povolání.

  • Zahrnuje otázky:

    • na prospěch respondenta ve školních předmětech

    • směřující ke zjištění inteligenčních dispozic a studijních předpokladů (např. úroveň logického myšlení, apod.)

    • sebereflexivního charakteru (jsem pečlivý, umím ostatní přesvědčit, jsem kamarádský, apod.).

  • Test je rozčleněn do několika částí, výsledky testu jsou respondentovi průběžně sdělovány a zasílány na mail.

  • Nevýhodou mlže být větší časová náročnost vyplňování a nároky na klidné prostředí. Nicméně při pečlivém vyplnění může respondent dostat velmi kvalitní a odpovídající výsledky.

  • Cílová skupina: žáci

  • Provozovatel: NPI ČR (obsah) a Trexima, spol. s.r.o. (technické řešení)

Test silných stránek 
  • donedávna byly na tomto webu k dispozici 3 druhy testu rozdělené dle věku. Nyní je zde dostupný pouze jeden test - pro děti cca 10 až 14 let

  • Cílová skupina: žáci

  • Provozovatel: Scio, s.r.o.

 
PLACENÉ TESTY
FULJOB - Test profesně-zájmové orientace
  • Jedná se o dobře propracovaný test

  • Na základě osobnostního zaměření, preferencí a potenciálu hodnotí, jaký je respondent typ profesně-zájmového zaměření.

  • Rozlišuje se zde šest základních typů:

    • realistický-motorický,

    • investigativní-teoretický,

    • umělecký-estetický,

    • sociální - podnikavý

    • konvenční-konformní

  • Test zjišťuje i úroveň zralosti rozhodování respondenta.

  • Test zahrnuje 100 polložek.

  • Zaslání výsledků je zpoplatněno 79 Kč.

  • Cílová skupina: spíše dospělí

  • Provozovatel: PhDr. Michaela Peterková

Testytesty.cz: testy ze 3 oblastí: studium a kariéra, vztahy a emoce, sebepoznání
  • Testy na tomto webu jsou placené, ale dobře propracované.

  • Ceny testů jsou různé, nejčastěji od 49 Kč do 99 Kč, složitější testy pak stojí 189 Kč.

  • Je zde i možnost vyzkoušet si jeden test zadarmo - konkrétně test sociálních dovedností - více ZDE

  • Cílová skupina: žáci i dospělí

  • Provozovatel: Ing. Ondřej Klofáč a kol.(info@pruvodcitesty.cz)

Zkouskaosobnosti.cz: test založený na metodě typologie osobnosti RIASEC
  • Kvalitní test osobnosti, který respondentovi prozradí, pro jaké zaměstnání by se hodil.

  • V průběhu testu se respodnent souhlasně či nesouhlasně vyjadřuje k navrženým aktivitám, kompetencím a povoláním.

  • Výsledky testu jsou zpoplatněny formou sms za 99 Kč.

  • Cílová skupina: žáci i dospělí

  • Provozovatel: ZkouskaOsobnosti.cz a Spalex Media

ON-LINE TESTY S LICENCÍ

  • webové aplikace, pro jejichž používání je zapotřebí koupit placenou licenci

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v