Testovací aplikace s potřebou pořízení licence

Aplikace, u nichž je nutné pořídit placenou licenci
 • licence se pořízuje pro školu a zahrnuje balíček služeb pro žáky i učitele, součástí bývá i metodická podpora 

Salmondo
 • webová aplikace určená pro žáky a výchovné či kariérové poradce. Díky psychologickým testům, dotazníkům a dalším nástrojům se žáci dozví více o sobě a o tom, jaké studium a profesní cesta by pro ně mohla být ta pravá. Žáci s aplikací mohou pracovat skrze webovou stránku z počítače, tabletu nebo mobilu.Ve škole nebo doma. Žáci aplikací prochází postupně pomocí připraveného průvodce. Všechny výsledky jsou dostupné online, ihned po vyplnění.

 • databáze profesí je tak provázána s Národní Soustavou povolání, databáze středních a vysokých škol čerpá informace z databází MŠMT

 • výchovný či kariérový poradce získá přístup do účtu pro poradce, ve kterém vidí všechny informace o žácích, včetně jejich sdílených výsledků. Detailní informace o použitých testech, metodách a možných způsobech využití Salmonda ve výuce dostane poradce v příručce, případně i osobně na školení k používání aplikace.

 • aplikace obsahuje oddělené verze pro ZŠ a SŠ. Struktura obou aplikací je podobná, obě jsou však přizpůsobeny věku jejich uživatelů - ať už jde o složitost textů či výběr vhodných testů a metod.

 • Cílová skupina:  žáci ZŠ a SŠ, výchovní a kariéroví poradci

 • Provozovatel:  Salmondo CZ, s.r.o.

Proškoly.cz 
 • Portál Proškoly.cz funguje přes 10 let a průběžné své služby rošiřuje. Nabízí ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů pro MŠ, ZŠ i SŠ. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu.

 • V nabídce je přímo i test Volba povolání  - určen žákům ZŠ a SŠ starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění. Výhodou je možnost vyplnění paralelních testů rodiči nebo učiteli žáka (více pohledů na žákovu situaci).

 • Cílová skupina:  žáci, učitelé, rodiče

 • Provozovatel:  DATABOX s.r.o. 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v