Informační baterie - data pro kariérové poradenství

DATA PRO KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - naše data pro váš široký rozhled
  • Pro všechny pracovníky škol, kteří se věnují kariérovému poradenství, jsme připravili užitečné informace o vzdělávání, trhu práce a obyvatelstvu

  • Data jsou prezentovaná v uživatelsky příjemných aplikacích a průběžně je aktualizujeme

Vzdělávání 
Trh práce 
  • Nejsledovanějším tématem trhu práce je nezaměstnanost i v porovnání s nabídkou volných pracovních míst od ČR až po okresy Plzeňského kraje. 

  • Na nezaměstnanost navazují informace o nabídce a poptávce po pracovní síle podle profesí. Ta je aktualizována také každý měsíc a sledována ve velké profesní podrobnosti už od úrovně okresů Plzeňského kraje. 

  • O situaci na trhu práce velmi dobře vypovídají také mzdy a jejich vývoj od roku 2011 za kraje i podle kategorií zaměstnání. 

  • Aby byl obrázek o trhu práce úplný, nemohou chybět informace o zaměstnaných. Proto Vám přinášíme data o počtu pracovních míst v zaměstnaneckém poměru (bez osob samostatně výdělečně činných) v letech 2006-2020 v krajském i okresním měřítku. 

Obyvatelstvo 
  • Po dlouhodobé stagnaci počtu nastupujících na střední školy se v následujících letech předpokládá výrazný nárůst žáků nastupujících na střední školy v Plzeňském kraji. Vývoj a predikce počtu 15letých do roku 2040 v Plzeňském kraji odhaluje demografické příčiny tohoto vývoje. 

  • Vysoký podíl cizinců žijících v Plzeňském kraji se také částečně odráží v počtech a podílech cizinců ve vzdělávání. Data od roku 2005 jsou publikována za mateřské, základní, střední i vysoké školy v mezikrajském srovnání. 

Další informační zdroje najdete v užitečných odkazech

Chcete nám sdělit svůj názor na prezentovaná data? Nebo by vás některé téma zajímalo podrobněji? Máte dotaz, námět či připomínku? Napište nám na benes@rra-pk.cz

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v