Vzorové prezentace

V rámci podpory výuky volby povolání na ZŠ byly vytvořeny powerpointové prezentace Jedná se o prezentace, které by měly sloužit jako pomůcka při výkladu učitele.
Nikoliv však jako uzavřený produkt, ale především jako zdroj podnětů k diskuzím v hodinách. Každá prezentace je zaměřena na určitou dílčí problematiku vztahující se k volbě povolání (např. svět práce, svět vzdělávání, sebepoznání, apod.)
 

Štítky:

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v