Tištěné datové informační zdroje

Atlas školství
  • Tištěná podoba stejnojmenných webových stránek (viz výše) přináší informace o středních školách a jejich oborové nabídce z počátku školního roku. Vychází každoročně podle krajů na začátku školního roku. Objednávat lze na výše uvedeném odkazu.

  • Informační obsah: viz www.atlasskolstvi.cz, navíc např. poradenství v kraji nebo podrobnější informace o některých středních školách.

  • Oblast: informace o nabídce škol

  • Cílová skupina: žáci, pedagogové (výchovní poradci)

  • Vydavatel: Nakladatelství P.F. art, spol. s r. o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a IPS ÚP ČR

Čím budu
  • Je to méně výpravná, ale podrobnější publikace o středních školách a jejich oborech v Plzeňském kraji než Atlas školství. Tuto publikaci dostávají všechny základní školy zdarma a je dostupná také na portálu Plzeňského kraje nebo internetových stránkách některých škol.

  • Informační obsah: informace o škole (vč. kontaktů, výuce cizích jazyků, ubytování a stravování apod.), o oborech a o podmínkách přijetí, kalendář tematických akcí v Plzeňském kraji.

  • Oblast: informace o nabídce škol

  • Cílová skupina: žáci, pedagogové (výchovní poradci), rodiče

  • Vydavatel: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v