Internetové portály s metodickými informacemi

Jak podporovat kariérové poradenství? (Národní pedagogický institut ČR)
Info pro kariéru (inspirace z Moravskoslezského Paktu zaměstnanosti)
 • Web na podporu kariérového poradneství v MS kraji

 • Inspirující může být např. knihovna - zajímavé odkazy, tipy a materiály

 • Má pomoci žákům základních škol zvolit budoucí povolání, kariérním poradcům, dalším pedagogům a také rodičům poskytuje informace a předává zkušenosti k tomu, aby své svěřence při jejich volbě další vzdělávací a profesní cesty mohli maximálně podpořit.

 • Cílová skupina: kariéroví poradci, další pedagogové, rodiče, žáci

 • Provozovatel: Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti

Career Designer kariérový blog & podcast
 • O trendech ze světa práce a řízení kariéry

 • K dispozici textová verze (viz odkaz výše) nebo audioverze

 • Cílová skupina: kariéroví poradci, lektoři, koučové, psychologové i jednotlivci se zájmem o kariérový rozvoj

 • Provozovatel: PhDr. Petra Drahoňovská, zakladatelka Career Designer

Portál Infoabsolvent
 • Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

 • Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty.

 • Informace na portálu jsou členěny do 4 oblastí:

  • 1. Kam na školu

  • 2. Absolventi škol a trh práce

  • 3. Bez bariér až na trh práce

  • 4. Jak na to: Rady a doporučení

 • Lze zde nalézt např. také videoukázky, které mohou volbu studia či profese usnadnit. Z metodického hlediska lze doporučit zejména on-line dostupné filmové ukázky a příručku s návody („Jak se učit na SŠ“). Jde o velmi komplexní a prakticky využitelný portál.

 • Cílová skupina: žáci, učitelé i rodiče

 • Provozovatel: Národní pedagogický institut ČR a Trexima

Metodický portál RVP
 • Komplexní metodická podpora k zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Obsahuje značné množství nejrůznějších informací, jejichž výhodou je garance. Lze zde nalézt také spoustu teoreticky i prakticky zaměřených metodických materiálů. Poskytuje také prostor pro sdílení zkušeností, názorů a nápadů učitelů škol. Nevýhodou je zhoršená orientace ve velkém množství informací => může být těžké snadno a rychle najít konkrétní věc.

 • Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

 • Cílová skupina: učitelé a ředitelé ZŠ a SŠ

 • Provozovatel: Národní pedagogický institut ČR

Web Neflákám se
 • Web "pro všechny aktivní lidi", tj. nejen pro žáky a studenty, ale např. i pro výchovné poradce, pracovníky Úřadu práce, zaměstnance Pedagogicko-psychologických poraden, apod.

 • K dipozici jsou zde mj. také pracovní listy pro výuku volby povolání na ZŠ ai SŠ (pravá lišta). Stránky jsou plné externích odkazů, dobrých tipů, rad a nápadů. Hodí se třeba jako inspirační zdroj pro vaši práci výchovného poradce. Nevýhodou může být pro někoho trochu menší přehlednost vzhledem k množství různých kategorií (chci dobrou práci, chci se něco nového naučit, chci podnikat, chci cestovat, chci pomáhat, chci se hýbat)

 • Cílová skupina: žáci, učitelé, výchovní poradci a jiní

 • Provozovatel: Jiří Strádal

Národní informační centrum pro mládež
 • Web zahrnující spostu článků a informací k rozličným tématům (vzdělávání, cestování, volný čas, zdraví, sociálně patologické jevy...).

 • Pro pedagogy může být zajímavá např. záložka "Pro pracovníky s mládeží" - informace o aktuálním dění v této oblasti z různých regionů a záložka "Volba povolání" - nabídka informací a služeb NICM k tématu volby povolání

 • Cílová skupina: mládež a pracovníci s mládeží

 • Provozovatel: Národní informační centrum mládeže

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v