KOLEKTIV AUTORŮ: Výchovný a kariérový poradce.

KOLEKTIV AUTORŮ: Výchovný a kariérový poradce. Praha:: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2014 
  • praktická ediční řada nakladatelství Raabe - je určena zejména výchovným a kariérovým poradcům, ale také pedagogům a speciálním pedagogům na základních školách - naleznete zde praktické přípravy do hodin i další metodické materiály z oblasti výchovného a kariérového poradenství. Nedílnou součástí těchto materiálů jsou v praxi ověřené pracovní listy a bohatý obrazový materiál.

  • Ediční řada osbahuje tyto publikace (možno zakoupit i samostatně):

    • Kroky k povolání - obsahuje inspirativní náměty a přípravy do hodin s tematikou volby povolání.Díky zajímavým aktivitám se žáci seznámí se stěžejními faktory ovlivňujícími volbu povolání, jako např. osobnostní předpoklady, atributy jednotlivých povolání nebo zdravotní stav. Dále si žáci osvojí dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru u zaměstnavatele.

    • Poradenství hrou - obsahuje praktický zásobník didaktických her s tematikou volby povolání.Díky nim mohou žáci zábavnou formou rozvíjet své znalosti a sociální dovednosti týkající se profesní oblasti. Dále se žáci seznámí s tematikou manipulace a nacvičí si obranné mechanizmy vůči manipulativnímu chování.Součástí jsou metodické pokyny pro pedagogy a pracovní listy pro žáky

    • Metodický průvodce výchovného poradce - obsahuje praktické rady, návody a postupy pro práci výchovného poradce. Nedílnou součástí jsou konkrétní příklady z praxe, užitečná doporučení a odkazy na další informační zdroje

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v