KOLEKTIV AUTORŮ: Časopis Školní poradenství v praxi

KOLEKTIV AUTORŮ: Časopis Školní poradenství v praxi. Wolters Kluwer. od září 2014
  • odborný časopis, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR

  • svým vznikem reaguje na absenci periodika pro poradenské pracovníky - vychází 6x do roka každý lichý měsíc v roce

  • počet stran: 36

  • komu je časopis určen:

    • výchovným poradcům, metodikům prevence, poradenským psychologům, školním psychologům, speciálním pedagogům, školním speciálním pedagogům, pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálně pedagogickým centrům, střediskům výchovné péče, klinickým i školním logopedům, dětským domovům se školou, výchovným ústavům, diagnostickým ústavům, neziskovým organizacím, fakultám vzdělávajícím učitele.

  • pravidelné rubriky:

    • Odborná sdělení, Diagnostika, Práce s klientem, Metodická činnost, Aktuality, Připravuje se, Zprávy z asociací, Omyly a mýty, Poradna, Legislativa, Vzdělávání, Představujeme, Klima školy, Rozhovor, Zkušenosti ze zahraničí, Připomínáme výročí...

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v