Tištěné metodické materiály/e-knihy

CSIRKE, A., ŠNEPFENBERGOVÁ P.: e-kniha Průvodce rodiče: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
KOLEKTIV AUTORŮ: Kariérové poradenství na každý pád. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020.
KOLEKTIV AUTORŮ: Ediční řada Výchovné a kariérové poradenství. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2019.
KOLEKTIV AUTORŮ: Kariérové poradenství – testy a dotazníky pro žáky. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 .
KOLEKTIV AUTORŮ: Výchovný a kariérový poradce. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2014
KOLEKTIV AUTORŮ: Časopis Školní poradenství v praxi. Wolters Kluwer. od září 2014
HLAĎO, P.: Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole. Jihlava:Vysočina Education, 2014
PIEPER, M. Nápadník aktivit k volbě budoucího povolání Praha.Edika, 2013.
KOLEKTIV AUTORŮ: Volba povolání I., II., III. Praha: Josef Raabe, 2012.
MEZERA, A.: Pro jaké povolání se hodím?. Praha: Computer Press, 2008
FRIEDMANN, Z.: Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2007
STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2007
WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín, 2007.
BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd. Most: Hněvín, 2006
HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – pracovní sešit. Most: Hněvín, 2005.
HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání - metodická příručka pro učitele. Most: Hněvín, 2005
BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Praha: Computer Press, 2004.
KOLEKTIV AUTORŮ: Poradce k volbě povolání: pro výchovné poradce a učitele ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2002.
KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata. Praha: Portál, 1998

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v