BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd.

BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd. Most: Hněvín, 2006
 • Obsahově vychází z tematického celku Svět práce v RVP. Zajímavé a motivační je využívání literárních ukázek pro uvedení do tématu. Volně vložené listy mohou sloužit k ukládání dalších souvisejících materiálů.

 • Součástí učebnice je index formátu A5, do nějž si žáci nechávají potvrdit osvojení jednotlivých kompetencí. Velmi praktické a ve výuce dobře využitelné.

 • Zahrnuje 7 oddílů. Každý oddíl obsahuje teoretické poučení k danému tématu i praktické úkoly: 

  1. poznám se

  2. rozhoduji se

  3. spolupracuji

  4. pomohou mi

  5. využiji

  6. prosadím se

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v