HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání - metodická příručka pro učitele.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v