KOLEKTIV AUTORŮ: Kariérové poradenství – testy a dotazníky pro žáky.

KOLEKTIV AUTORŮ: Kariérové poradenství – testy a dotazníky pro žáky. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 .

Ediční řada nakladatelství Raabe

je určena zejména kariérovým poradcům, ale také výchovným poradcům, učitelům občanské výchovy či speciálním pedagogům a školním psychologům.

obsahuje řadu testů a dotazníků, které pomohou žákovi poodkrýt jeho osobnostní charakteristiky vztahující se zejména k volbě profesní orientace

Ediční řada obsahuje tyto publikace (možno zakoupit i samostatně):

Obrázkový kariérový test - metodika pro zjišťování profesních zájmů žáků 7.–9. tříd základních škol. Administraci testu, skórování i interpretaci výsledků provádějí žáci sami pod vedením výchovného poradce, učitele či školního psychologa.

Dotazníky k sebehodnocení žáka - obsahuje škálové dotazníky, které jsou schopny zachytit některé charakteristické projevy sociálního chování žáků základních škol, dále dotazník školních dovedností koncipovaný pro pomoc při identifikaci vzdělávacích bariér žáků 2. stupně základních škol, ale i škol středních, zařazeny jsou také pracovní listy využitelné k diagnostice základních školních dovedností.

Sebepoznávání - obsahuje několik diagnostických materiálů, které žákovi pomohou odhalit důležité stránky osobnosti, jejichž poznání je předpokladem pro zralou volbu profesní orientace. Žák zjistí, jaký typ pracovního zaměření u něho převládá a uvědomí si, ve kterých schopnostech a dovednostech si důvěřuje.

Mapování stylu žákova učení - obsahuje materiály umožňující žákům samostatně vyhodnotit úroveň svých studijních návyků, kvalitu studijních strategií a individuální styl učení.
K dispozici jsou i testy temperamentu a smyslového vnímání.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v