BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání.

BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Praha: Computer Press, 2004.
  • Obsahuje 400 různých testů a cvičení včetně výsledků a jejich interpretace. Testy mohou dobře sloužit i jako nácvik na výběrová řízení.

  • Testy jsou rozdělené do 4 tematických částí:

    1. způsobilost pro určité povolání (např. test vizuálního myšlení, prostorového vnímání, slovní zásoby…)

    2. osobnost (test osobnosti a pracovní spokojenost)

    3. motivace (test hledání profese, test profesního rozvoje)

    4. profily profesí (databáze profesí – podrobný seznam profesí a charakteristiky, jež by měl splňovat vhodný zájemce o daný druh profese)

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v