FRIEDMANN, Z.: Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ

FRIEDMANN, Z.: Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2007
 • Určeno všem vyučujícím vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do výuky. Materiál obsahuje mj. náměty a tipy pro výuku jednotlivých tematických okruhů, pracovní listy pro žáky a učitele či odkazy na informační zdroje. Kvalitně zpracované, praktické. Nevýhodou může být vyšší cena (cca 2000,-)

 • Tematické celky:

  1. informace pro výuku

  2. svět práce

  3. práce s technickými materiály

  4. design a konstruování

  5. pěstitelské práce a chovatelství

  6. provoz a údržba domácnosti

  7. příprava pokrmů

  8. práce s laboratorní technikou

  9. využití digitálních technologií

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v