HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – pracovní sešit

HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – pracovní sešit. Most: Hněvín, 2005.
 • Interaktivní pracovní sešit. Obsahuje řadu zajímavých námětů na samostatnou i skupinovou práci. Koncipováno jako soubor volně vložených listů. Pracovní sešit neobsahuje výkladový text pro žáky. Velmi praktické, v praxi využívané.

 • Obsahuje následující části: 

  1. sebepoznání

  2. rozhodování

  3. akční plánování

  4. možnosti absolventa ZŠ (obsahuje např.případové studie)

  5. informační základna pro volbu povolání

  6. rovnost příležitostí na trhu práce

  7. adaptace na životní změny

  8. přílohy

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v