HLAĎO, P.: Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole.

HLAĎO, P.: Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole. Jihlava:Vysočina Education, 2014
 • Velmi praktická příručka pro výchovné a kariérové poradce. Kromě všestranných informací k tématu volby povolání nabízí také mnoho rad, tipů a příkladů dobré praxe.

 • Příručka je členěna do následujících kapitol:

 1. Úvodní slovo

 2. Co je to volba povolání?

 3. Co o volbě povolání víme z výzkumů?

 4. Jaké mají žáci při volbě povolání těžkosti?

 5. Kdo se zabývá kariérovým poradenstvím?

 6. Jak jsou žáci připravováni na volbu povolání ve vyučování?

 7. Inspirace pro přípravu žáků na volbu povolání z Rakouska

 8. Jaká je při volbě povolání role rodičů a jak je možné rodiče do volby povolání zapojit?

 9. Kde hledat informace potřebné pro volbu povolání?

 10. Které informace žáci pro volbu povolání potřebují?

 • Tato příručka je dostupná v pdf formátu na webu organizace Vysočina Education

 • Součástí příručky je také CD, na němž jsou nejrůznější materiály k tématu volby povolání a kariérového poradenství, a to včetně zásobníku technik a aktivit do vyučování. Materiály z CD jsou ve formátu zip také ke stažení na stránkách vydavatele - konkrétní odkaz je ZDE

 • Publikace vznikla v rámci projektu EDU.REGION – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko a je psána především pro výchovné poradce na Vysočině. Drtivá většina informací (snad kromě kontaktů na pracoviště PPP a IPS) je ale použitelná i u nás v Plzeňském kraji :-)

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v