KOLEKTIV AUTORŮ: Ediční řada Výchovné a kariérové poradenství

KOLEKTIV AUTORŮ: Ediční řada Výchovné a kariérové poradenství

Ediční řada obsahuje 3 publikace určené především výchovným a kariérovým poradcům, ale zároveň i pedagogům a speciálním pedagogům na základních školách. V publikacích naleznete zejména praktické metodické materiály z oblasti výchovného a kariérového poradenství nebo rady k profesnímu rozvoji výchovných a kariérových poradců. Nedílnou součástí těchto materiálů jsou v praxi ověřené dotazníky a další praktické přílohy.

Edice obsahuje tyto publikace:

  1. Dotazník studijně profesní orientace - přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, které jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy. Obsahuje také dotazníky pro žáky základních i středních škol a návod k jejich užití, zadávání a vyhodnocení. Druhá část publikace se věnuje škále stylu řešení problémů pro žáky základních a středních škol.

  2. Diagnostika v kariérovém poradenství - přináší ucelený a praktický vhled do metod kariérového poradenství. Pomáhá zorientovat se v otázkách posudkové problematiky, shrnuje jednotlivé přístupy, představuje metody kariérní diagnostiky, jako je například RAISEC, včetně konkrétních tipů na využití v praxi. Publikace přináší i řadu aktivit a nechybí ani doporučení, jak vést kvalitní pohovor ke zjištění profesní orientace.

  3. Rozvoj kariérového poradce - představuje kariérové poradenství jako proces, při němž poradce podporuje žáky v dovednosti činit své vlastní kompetentní volby v oblasti výběru školy či povolání. Přináší doporučení, jak může poradce u sebe a následně u svých žáků rozvinout komunikační a prezentační dovedností a další „měkké“ kompetence, které jsou alfou a omegou úspěšného uplatnění na trhu práce.

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v