WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy

WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín, 2007.
  • Metodická příručka pro učitele ZŠ. Určeno učitelům, výchovným poradcům a dalším, kteří se profesně věnují výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků na ZŠ. Nutná určitá obezřetnost - některé aktivity mohou na cílovou skupinu žáků působit příliš dětsky a jednoduše => je třeba dobře vybírat.

  • Obsahuje celkem 8 kapitol:

    • První kapitola představuje obecný úvod – teoretická východiska výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků ZŠ (klíčové kompetence žáků a kompetence učitelů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

    • Druhá kapitola se zabývá psychologickou a pedagogickou diagnostikou žáka (možnosti diagnostiky, metody a techniky).

    • Následující kapitoly obsahují různě zaměřené praktické aktivity (sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, aktivity na seznamování s obecnými znaky povolání, aktivity na podporu rozhodování žáků, aktivity umožňující poznat žákovo rodinné prostředí).

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v