STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ

STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2007
  • Klasicky koncipovaná učebnice pro žáky. Obsahuje zejména teoretické informace ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. U každé kapitoly je několik námětů na otázky a úkoly.

  • Učebnice je vhodná zejména pro získání informační základny, rozhodně by však neměla být jediným materiálem.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v