Elektronické datové informační zdroje

Statistika školství - rozcestník
 • Obsahuje oficiální rejstřík škol a školských zařízení MŠMT ( Databáze a zdroje) a mnoho dalších informací ( Národní statistiky).

 • Je určen spíše pro odbornou veřejnost.

 • Informační obsah: Ročenky školství v ČR, Školství v regionech.

 • Oblast: informace o vzdělávání a o trhu práce ve vztahu ke vzdělávání

 • Cílová skupina: odborná veřejnost (vč. výchovných poradců)

 • Provozovatel: Ústav pro informace ve vzdělávání

Portál Infoabsolvent
 • Součástí je kompletní přehled škol v ČR a jejich oborové nabídky na vazbě na RVP doplněný řadou dalších informací (obsah studia, uplatnění absolventů, vybavení školy).

 • Obsahuje i další informace např. o zájmu o obory, o trhu práce a uplatnění absolventů, o požadavcích zaměstnavatelů, které čerpají ze studií NÚOV, a také videa povolání podle druhu pracoviště a charakteru pracovní činnosti. Velmi užitečný je doporučený postup při výběru oboru vzdělávání a školy.

 • Informační obsah: informace o škole (vč. kontaktů, výuce cizích jazyků, ubytování a stravování, dostupnosti PC a internetu, dalším vybavení), o oborech (podmínky přijetí, obsah studia, uplatnění absolventů a RVP - profil absolventa, učební plán).

 • Vyhledávání: podle stupně dosaženého vzdělání a skupin oborů vzdělávání, podle území a podle zvoleného povolání.

 • Oblast: informace o nabídce škol, o trhu práce a o uplatnění absolventů

 • Cílová skupina: žáci a rodiče

 • Provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání

Atlas školství
 • Přináší kompletní přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR a jejich oborové nabídky v přehledné struktuře. Je stručný, ale přehledný a shrnuje nejpodstatnější informace pro veřejnost.

 • Informační obsah: informace o škole (vč. kontaktů, výuce cizích jazyků, ubytování a stravování), o oborech a o podmínkách přijetí.

 • Vyhledávání: podle města, okresu, kategorie oboru, druhu školy, formy studia, typu ukončení a jejich kombinací nebo podle části názvu školy, oboru či adresy nebo podle regionů (krajů a okresů).

 • Oblast: informace o nabídce škol

 • Cílová skupina: žáci a rodiče

 • Provozovatel: P.F. art, spol. s r.o.

Národní soustava povolání
 • NSP je databáze povolání, monitorující požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v tzv. sektorových radách. NSP monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce (viz Katalog). Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání.

 • Informační obsah: pracovní činnosti, charakter a předmět práce, pracovní prostředí a podmínky, kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky, mzdy a nezaměstnaní podle regionů.

 • Oblast: informace o povoláních/profesích

 • Cílová skupina: žáci a rodiče, odborná veřejnost (vč. výchovných poradců)

 • Provozovatel: MPSV a TREXIMA, spol. s r. o.

Národní soustava kvalifikací
 • NSK je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR. Jsou zde informace o profesních kvalifikacích, které jsou aktuálně schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Portál informuje o všech novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v ČR.

 • Informační obsah: profesní kvalifikace (kvalifikační standard, hodnoticí standard, autorizované osoby, uznatelnost kompetencí), obory vzdělání, články k tématu

 • Oblast: profesní kvalifikace a jejich vazby na povolání a obory vzdělání

 • Cílová skupina: odborná i široká veřejnost, zaměstnavatelé a všichni, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

 • Provozovatel: NÚV a TREXIMA, spol. s r. o.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v