Tištěné testy

Knihy a publikace obsahující testy k volbě povolání
 
KOLEKTIV AUTORŮ: Kariérové poradenství – testy a dotazníky pro žáky. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 .

Ediční řada Kariérové poradenství - testy a dotazníky pro žáky. Obsahuje následující publikace (možno objednat jako celek i samostatně):

 • MEZERA, A. a kol.: Mapování stylu žákova učení. Praha:: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 
  • Publikace obsahuje materiály umožňující žákům 2. stupně základní školy a starším samostatně vyhodnotit úroveň svých studijních návyků, kvalitu studijních strategií a individuální styl učení. K dispozici jsou i testy temperamentu a smyslového vnímání. Zjištěné poznatky může žák zúročit ve svém dalším vzdělávání, pedagogovi mohou pomoci při volbě efektivních výchovných a vzdělávacích strategií.

 • HLAĎO, P. a kol.: Sebepoznávání. Praha:: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 
  • Publikace obsahuje několik diagnostických materiálů, které žákovi pomohou odhalit důležité stránky osobnosti, jejichž poznání je předpokladem pro zralou volbu profesní orientace na druhém stupni základní školy nebo v průběhu středoškolského studia. Žák zjistí, jaký typ pracovního zaměření u něho převládá, uvědomí si, ve kterých schopnostech a dovednostech si důvěřuje.

 • MEZERA, A. a kol.: Dotazníky k sebehodnocení žáka. Praha:: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 
  • Publikace obsahuje škálové dotazníky, které jsou schopny zachytit některé charakteristické projevy sociálního chování žáků základních škol, dále dotazník školních dovedností koncipovaný pro pomoc při identifikaci vzdělávacích bariér žáků 2. stupně základních škol, ale i škol středních, zařazeny jsou také pracovní listy využitelné k diagnostice základních školních dovedností. Získané informace pomohou nejen žákovi, ale i pedagogovi ve volbě strategií vhodných pro žákovu další vzdělávací a profesní dráhu.

 • MEZERA, A. a kol.: Obrázkový kariérový test. Praha:: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 
  • Obrázkový kariérový test je metodikou pro zjišťování profesních zájmů žáků 7.–9. tříd základních škol. Administraci testu, skórování i interpretaci výsledků provádějí žáci sami pod vedením výchovného poradce, učitele či školního psychologa. Získané výsledky mohou pomoci všem uvedeným skupinám odborných pracovníků nejen při diagnostice profesní orientace žáků ve vyšších ročnících 2. stupně základní školy, ale i při získávání informací o individuálních rozdílech žáků v jejich motivacích a zájmech.

MEZERA, A. a kol.: Dotazník studijně profesní orientace. Praha:: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015 
 • Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, které jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy. Kromě přehledu diagnostiky kariérového poradenství s pomocí sebehodnotících škálových dotazníků obsahuje dotazníky pro žáky základních i středních škol a návod k jejich užití, zadávání a vyhodnocení. Druhá část publikace se věnuje škále stylu řešení problémů pro žáky základních a středních škol. Obsah publikace 1.Dotazník studijně profesní orientace (sebehodnocení vlastních předpokladů žáka základní a střední školy k volbě středoškolského, vyššího odborného a vysokoškolského studia a povolání) 2.Škálový dotazník individuálního stylu řešení problémů 3.Kariérový dotazník k volbě dalšího studia a povolání (KARDO)

MEZERA, A.: Pro jaké povolání se hodím?. Praha: Computer Press, 2008.
 • Určeno jak pro rodiče, tak učitele a výchovné poradce. Příručka pomůže poznat, k čemu dítě skutečně inklinuje, jaké jsou jeho silné stránky a jaké má předpoklady či vlohy pro různá povolání. Poradí jak se rozhodovat a vybrat pro dítě to pravé povolání, kde např. hledat informace o školách a jak se připravit na zkoušky a úspěšně je zvládnout. Pomocníkem bude i množství testů, které o osobnosti dítěte hodně napoví.

BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Praha: Computer Press, 2004.
 • Kniha přináší spoustu testů a cvičení, které prověří možnosti daného člověka a nasměruje ho tam, kde nejlépe využije své přirozené dovednosti. Testy prověří verbální, logické i matematické schopnosti, na konci každé kapitoly je klíč.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v