Sebepoznávání a testování dětí

Sebepozvávání a testování: proč a jak?

Nejcitlivější, ale zároveň velmi důležitá součást kariérového poradenství (nejen) u žáků ZŠ i SŠ - poznání sebe sama, svých slabých a silných stránek, zálib, potenciálu, apod.
Poznávání vlastních rysů osobnosti je naprosto zásadní složkou úspěšného profesního i osobního života.

Jde o celoživotní a leckdy obtížný proces, který nám však otevírá nespočet možností pro následný seberozvoj a spokojenost v životě.
Mladí lidé se často bojí nebo stydí zabývat se řízeným procesem introspekce, tj. pozorování sebe sama, často bývají velmi zmatení a nejistí. I proto je v rámci kariérového poradenství žádoucí pokoušet se citlivě a různými formami otevírat žákům či klientům možnosti sebepoznávání a seberozvoje.

Níže uvádíme přehled vhodných zdrojů, pomocí nichž mohou žáci poznávat svoji osobnost nebo některé její rysy. Nástroje jsou využitelné jak při společné práci s kariérovým poradcem, tak i pro samostnatné domácí využití. Doporučujeme využít vždy různorodou paletu více tipů nástrojů (vzájemné doplnění informací). Nejedná se však o nástroje profesionální psychologické diagnostiky, ty vždy náleží jen do rukou psychologů.
I zde však platí, že nejdůležitější část procesu testování je interpretace výsledků testů: Zde je vždy vhodná spolupráce s odborníkem např. formou rozhovoru s kariérovým poradcem.

Při interpretaci výsledků testů je zapotřebí mít na paměti některé zásady, zejména:

  • nebrat test a jeho výsledky dogmaticky, jde pouze o jeden úhel pohledu

  • výsledky testu vždy porovnávat s dalšími poznatky o dotyčném člověku a dosavadními zkušenostmi s ním

  • nedělat komlexní závěry na základě jediného testu, je dobré doplňovat zkoumání o další testy (poradce si může vytvořit např. i vlastní "testovací baterii") - 

Tipy na dostupné nástroje k sebepoznávání a testování

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v