Tipy na hry s tematikou volby povolání a seberozvoje

Tipy na hry a pomůcky s tematikou volby povolání a seberozvoje
 • zde shromažďujeme tipy na placené produkty (hry či jiné aktivity), které je po zakoupení možné dobře využít v hodinách volby povolání nebo jiných činnostech v rámci kariérového poradenství

 • níže uvedené tipy mohou dobře posloužit nejen kariérovým poradcům ve školách, ale také lektorům, terapeutům, psychologům či koučům

Deskové hry
Vzhůru do světa povolání!
 • desková hra pro 2-8 hráčů, pro děti od 9 let, 30-60 min 

 • hra děti zábavnou formou seznámí s nejrůznějšími profesemi. Získáte povědomí o požadovaném vzdělání, vlastnostech, schopnostech, dovednostech, pracovních pomůckách i finančním ohodnocení. Lépe si tak uděláte představu o tom, čemu byste se jednou v životě chtěli věnovat. Hra byla vytvořena ve spolupráci s pedagogy a školními kariérními poradci, a je ideální pro hraní ve škole, ale i doma.

 • pořizovací cena: 899 Kč s DPH

Pracovní listy a sešity
Kariérové KarTY - vybíráš střední školu
 • sešit s nálepkami pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

 • KarTY - vybíráš SŠ jsou "hrací plochou", do níž si žáci mohou poskládat a setřídit všechny svoje myšlenky. Postupně doplňují informace, které jsou pro volbu té pravé střední školy důležité. Přidávají také informace o sobě, o tom, jací jsou, co je baví či jak by jejich škola a budoucí práce měla vypadat. Tento nástroj vznikl pro to, aby usnadnil poskládání faktů, ale i emocí, které se u žáka i v jeho rodině kolem volby SŠ většinou točí. 

 • pořizovací cena: 846 Kč s DPH

Kariérový diJÁř
 • sada originálních pracovních listů, dostupná ve 2 verzích 1. pro chlapce a dívky ve věku od cca 14 do 24 let, 2. pro dospělé, neutrální verze. Obsahuje: 7 tematických listů pro popis letošního roku, 7 tematických listů pro vizi na rok budoucí, 1 list pro práci na osobní značce, 1 list pro práci na prioritách. Možno objednat v papírové podobě nebo v pdf k vytištění

 • jedná se o nástroj pro sefl career management - pro práci s reflexí, vizí a osobní značkou. Kariérový diJÁř není klasickým kalendářem s kolonkami na měsíce a dny, má pomalejší tempo - dává prostor podívat se na váš život jednou za rok pěkně v klidu, s odstupem, jako byste se dívali z ptačí perspektivy.  Je místem, kde můžete své minulé zkušenosti i budoucí nápady zapsat, nakreslit, nalepit, dát do grafu… prostě si před očima nechat vyrůst otisk vašeho minulého i budoucího roku života.

 • pořizovací cena: základní set 599 Kč bez DPH (tištěná verze pro kluky a holky), 899 Kč bez DPH (tištěné) / 399 kč bez DPH (v pdf) (verze pro dospělé), kompletní nabídka viz e-shop

Karty
Karty ctností
 • balíček 35 karet, které jsou tedy určeny pro kohokoli, kdo usiluje o rozvoj vnitřních kvalit osobnosti dětí. Mohou s nimi pracovat učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků a táborů, rodiče, prarodiče, chůvy, atd. Karty je možné využít také pro práci s dospělými. Pro teenagery a dospívající jsou ilustrace méně vhodné. Karty dětem slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná ctnost projevuje v životě, ať už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě.

 • metodická pomůcka je součástí projektu výchova ke ctnostem, který nabízí ucelenou metodiku pro průvodce dětí ve věku 4-10 let. 

KRoK — Karty pro rozvoj klíčových kompetencí
 • herní karty pro rozvoj osobnostních a sociálních klíčových kompetencí. Pro žáky ZŠ a SŠ. Jedna sada karet obsahuje 30 herních karet, 10 infokaret a 8 karet "Zahrajte si"

 • smyslem karet je prohlubovat povědomí o sobě, lidech kolem nás i o okolním světě a jejich provázanosti. Karty se věnují 10 oblastem, které spadají pod osobnostní a sociální klíčovou kompetenci. Jde o tyto oblasti: Zvládání překážek, Spokojenost, Cíle, Hodnoty, Důvěra, Riskování, Zájem o druhé, Obraz o druhých, Hranice, Skupina

 • pořizovací cena je 390 Kč

Motivační karty (z úvodní stránky odkazem vpravo "Pomůcky pro kariérové poradenství")
 • sada karet obsahující 41 slovně vyjádřených předpokladů, které může jednotlivec, ale i skupina, považovat za důležité pro zajištění spokojenosti v práci. Motivační karty jsou pomůckou k tomu, aby si člověk ujasnil, jaká kritéria potřebuje v práci naplnit, aby mohl co nejlépe uplatnit sebe sama. Karty jsou vhodné jak pro poradce, kouče tak i jednotlivce.

 • návod k práci s kartami je k dispozici ZDE

 • pořizovací cena: 350 Kč

Pracovní karty (z úvodní stránky odkazem vpravo "Pomůcky pro kariérové poradenství")
 • sada jednoduchých karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání. Na kartičce není
  konkrétní povolání nijak ilustrováno, aby nedocházelo k ovlivnění skrze to, jak je daná profese
  vyobrazena.

 • pořizovací cena: 310 Kč

Další praktické produkty naleznete v nabídce terapeutických a lektorských pomůcek b-creative

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v