Blok I. Rád/a bych měl/a jasno... (Aktivizace účastníků)

Cíl

uvědomit si důležitost správné volby školy a povolání pro celý budoucí život.

Očekávané výstupy
  • žáci se chtějí aktivně podílet na plánování své profesní kariéry

  • žáci více přemýšlejí o problematice plánování kariéry

  • žáci jsou motivováni k získávání a interpretaci statistických dat o vzdělávání a trhu práce

 
Výběr aktivit

Oddíl 1. Hurá, bude akce...(Miniprojekty)

Oddíl 2. Chci se dozvědět víc...(Jiné motivační aktivity)

 
Motivační spot k Bloku I.

Profese kolem nás

Dále také viz
  • Wedlichová I., Mrázová E., Šikulová R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy, Most: Hněvín, 2007

  • Blažková, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd, Most: Hněvín, 2006

  • Horská V., Zemánková H.: Volba povolání – pracovní sešit, Most: Hněvín, 2005

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v