Práce - jaké s ní mám zkušenosti?

Motivační úvod

Žákům je představeno jedno z ústředních témat kariérového poradenství - práce.
Nejprve proběhne „asociační kolečko“ – každý žák řekne něco, co se mu v souvislosti se slovem práce vybaví. Učitel může tyto nápady např. zaznamenávat na tabuli.

Popis činnosti

Po úvodní aktivitě budou žákům rozdány lístečky s otázkami, nad nimiž se žáci mají zamyslet:

  • Kde se ve svém životě s tímto tématem setkávám?

  • Co by mne o tomto tématu případně zajímalo vědět?

  • K čemu by mi mohlo být, kdybych se o tomto tématu dozvěděl něco, co ještě nevím?

  • Jak by se dalo toto téma propojit s něčím, co mě zajímá?

Závěry, reflexe

Cílem aktivity je umožnit žákům, abys i propojili téma „práce“ s vlastními zkušenostmi nebo zájmy.
Diskuzí obsahující mj. níže uvedené otázky se skupina dostane k závěru, že práce je nutnou součástí života, lidé v práci tráví mnoho času a proto je důležité, aby je daná práce bavila, uspokojovala jejich potřeby.
Každý žák bude veden k zamyšlení nad souvislostí mezi svým budoucím pracovním uplatněním a svým současným životem.
Možné otázky do reflexe: Objevuje se práce ve Vašem životě? V jaké podobě? Proč vlastně lidé pracují? Kolik hodin denně tráví lidé v práci? Je to hodně nebo málo?

Pomůcky

Pro každého žáka lísteček s připravenými otázkami k zamyšlení.

Časová dotace

20 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v