Blok II. Kdo vlastně jsem? (Sebepoznání)

Cíl

sebepoznání (zájmy, schopnosti, nadání), ujasnění si svých silných a slabých stránek

Očekávané výstupy
  • žáci znají základní vlastnosti svojí osobnosti důležité pro výběr školy a povolání

  • žáci vědí, jaké jsou jejich zájmy, v čem jsou dobří a jak lze jejich silné stránky využít při volbě povolání

  • žáci jsou prostřednictvím sebepoznávání motivováni k plánování vlastního profesního života

 
Výběr aktivit

Oddíl 1. Nevím, na co se hodím. Může mi někdo poradit? (Profesní diagnostika a poradenství)

Oddíl 2. Co jsem vlastně zač? (Osobnost)

Oddíl 3. Co mě baví a jak to využít? (Zájmy)

 
Modelové lekce k tématu sebepoznávání
  • Materiály vytvořené v projektu "KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji"

Sebepoznání – profesní rodokmen

Sebepoznání – kariérní kolo

Sebepoznání – profesní typy

 
Motivační spot k Bloku II.

Hledej sám sebe

Dále také viz

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v