Inventura volného času

Motivační úvod

Učitel nejprve vede s žáky diskuzi na téma koníčky a zájmy. V úvodu se může zmínit např. o tom, že koníčky nemusí být vždycky jen to, co navštěvujeme v odpoledních kroužcích (to je někdy spíše povinnost než radost), ale je to prostě to, co nás osobně v životě baví. - Pak žákům položí pár otázek: Co vás konkrétně opravdu baví? Máte nějaké koníčky? Jaké? Jak jste se k nim dostali? Co vás na této činnosti baví? Kolik hodin týdně se této činnosti věnujete? Máte na své koníčky dostatek času?

Popis činnosti

Každý žák dostane papír s prázdným týdenním časovým plánem. Úkolem každého žáka je vybavit si běžný pracovní týden a doplnit do jednotlivých dnů a hodin činnosti, kterým se během týdne věnuje. Důraz je kladen zejména na odpolední, podvečerní a večerní aktivity vyplňující volný čas žáků.

Závěry, reflexe

Žáci si uvědomí, kolik hodin týdně se věnují té které činnosti, zjistí, kde svůj čas ztrácejí a kde jim naopak chybí. Žáci poznají, jaké zájmy vlastně mají a jak intenzivně se jim věnují. Zajímavé může být srovnání mezi jednotlivými žáky (kdo má kolik zájmů a jaký charakter dané zájmy mají), ne vždy však musí platit čím více, tím lépe…

Pomůcky

Pro každého žáka

  • prázdný týdenní časový plán
  • tužky
 
Časová dotace

25 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v