Hodnoty a jejich naplněnost

Motivační úvod

Téma hodnot hraje jednu z klíčových rolí našeho života a nejinak je tomu i v kariéře. Často jsou to právě naše životní postoje a hodnoty, na kterých stavíme svá rozhodnutí ohledně vzdělávání a profesního života. Tato aktivita vede k přehledu základních hodnot, které považujeme ve svém životě za klíčové, a jejich aktuální naplněnosti.

Popis aktivity

Vytiskněte/namnožte pracovní list se seznamem hodnot a kolem naplněnosti hodnot. Z pracovního listu se seznamem 56 hodnot postupně vyškrtejte 20 hodnot, které pro vás nejsou prioritní. Poté postup zopakujte u dalších 10 a poté u dalších 10. Následně ještě seškrtejte polovinu ze zbylých 16 hodnot. Hodnoty, které zůstaly, vepište do kola naplněnosti hodnot a každou oškálujte dle vlastních preferencí na škále 1 – 10 (číslo vždy vepište k dané hodnotě). Každou výseč odpovídající konkrétní hodnotě vyšrafujte nebo vybarvěte podle toho, nakolik si myslíte, že danou hodnotu máte ve svém (kariérním) životě naplněnou (platí čím naplněnější, tím více vyšrafovaná/vybarvená).

Závěry, reflexe

Přehled klíčových hodnot a jejich aktuální naplněnosti v životě může sloužit jako odrazový můstek k nastartování změny s ohledem na životní priority. Co mohu začít dělat proto, abych vyrovnal hodnotový deficit ve svém životě? Kde dochází ke kolizi mého hodnotového světa a prostředí, ve kterém pracuji, vzdělávám se? Kde to naopak ladí? Další pokyny, inspirace a návodné otázky k práci s hodnotami naleznete také v pracovním listu.

Pomůcky

pracovní listy Naplněnost hodnot

Časová dotace

20 – 30 min.

Zdroj

Info Kariéra

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v