K čemu jsou dobré zájmy?

Motivační úvod:

Úvodní otázky: Víte, co vás vlastně baví? Jak můžete v životě využít toho, že vás něco baví? Myslíte si, že dokážete na cizím člověku podle vzhledu odhadnout jeho zájmy?

Popis činnosti

Každý žák dostane list papíru, na kterém je nakreslen obrys postavy. Žáci mají za úkol postavu pojmenovat, dotvořit a přisoudit jí různé zájmy podle toho, co odpovídá jejich osobnosti. Po uplynutí určeného času si žáci ve dvojicích (nejlépe s někým, koho zase tak moc dobře neznají) své výtvory vymění a pokusí se podle obrázku charakterizovat zájmy dotyčného spolužáka.

Závěry

Po odprezentování všech spolužáků proběhne společná diskuze o zájmech a jejich významu v životě člověka. Možné otázky pro reflexi: Co dávají člověku zájmy? Co u člověka ovlivňuje volbu zájmů? Můžeme všechno, co děláme ve volném čase nazvat koníčkem? Proč a proč ne? Je možné propojit zájmy s prací? Proč a jak? Zkuste si na sobě představit, jak byste ve svém životě mohli propojit své koníčky a svoje budoucí zaměstnání.

Pomůcky

Pro každého žáka

  • papír formátu A4 s předkresleným obrysem postavy
 
Časová dotace

25 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v