Měkké kompetence pro ZŠ

Motivační úvod

Měkké (nebo také přenositelné) kompetence, představují základní pilíř úspěšného budování kariéry. S ohledem na dynamiku trhu práce jejich rozvoj nabývá na významu a v rámci kariérního vzdělávání a poradenství se s nimi žáci mohou různou formou seznámit už na ZŠ. Zde prezentovaný způsob vychází z oblíbené společenské hry „Aktivity“ a lze jej úspěšně praktikovat i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Popis aktivity

Aktivita je vhodá pro žáky ZŠ. Vytiskněte a nastříhejte jednotlivé kompetence ze seznamu na archu (viz níže). Postupně si je jednotlivě s dětmi projděte a vysvětlete si, co která kompetence znamená, kde se využívá apod. Lístečky s kompetencemi schovejte do neprůhledné nádoby nebo tašky (sáčku, pokrývky hlavy...) a  vyzvěte děti, ať si každý vylosuje jednu kartičku s kompetencí. Každý postupně prezentuje ostatním kompetenci, přičemž si může vybrat, zda pantomimicky, popisem či kresbou (na tabuli, flipchart apod.). Ostatní hádají, o jakou kompetenci jde.

Závěry, reflexe

Děti si snáze osvojí, zvnitřní významy jednotlivých kompetencí. Hravou formou se s nimi seznámí, sami jsou nuceni o nich přemýšlet a podobně jako u jiných aktivit zaměřených na konkrétní dovednosti i zde lze pracovat s jejich vazbou na konkrétní obory, míru využívání v různých oblastech (škola, volnočasové aktivity, brigády apod.). S kompetencemi lze pak efektivně pracovat např. v rámci předmětu Volba povolání nebo při jiných příležitostech v rámci kariérového vzdělávání a poradenství směrem k volbě dalšího vzdělávání.

Pomůcky:

Měkké komptenece - arch k nastříhání
nůžky
neprůhledná nádoba nebo taška
případně křída + tabule / fixy+ flipchart

Časová dotace

45 min.

Zdroj

Info Kariéra za použití Centrální databáze kompetencí NSP

   

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v