Jak se to učím

Motivační úvod:

Učitel žáky pohodlně usadí a řekne jim ať zavřou oči a vybaví si konkrétní situaci, kdy se potřebovali naučit nějaká fakta. Žáci si mají ve své mysli utvořit co nejkonkrétnější obraz svého učebního procesu. Mezitím, co mají žáci zavřené oči, položí učitel před každého papír a tužku.

Popis činnosti

Jakmile žáci otevřou oči, spatří papír s otázkami na téma: „Jak se učím?“ Žáci mají za úkol na otázky odpovědět. Poté probíhá skupinová diskuze o individuálních stylech učení a výměna zkušeností.

Závěry, reflexe

Z diskuze vyplyne, že každému člověku vyhovuje jiný způsob učení, že dovednost efektivně se učit získává člověk postupně zkoušením různých stylů, žáci si lépe ujasní svůj učební styl a získají náměty a tipy na svoje efektivnější učení. Aktivitu lze doplnit testem na efektivní učení

Pomůcky

Pro každého žáka papír s otázkami k tématu „Jak se to učím“, tužky.

Návrhy otázek

Jak se motivuji k učení, kdy během dne se nejčastěji učím, jak dlouho v kuse se učím, učím se raději nepřetržitě nebo s přestávkami, kde se nejraději učím, učím se raději sám nebo s někým, v jaké fyzické poloze se nejraději učím, jaké pomůcky při učení používám (knihu, rádio, sešit…), jak se učím z hlediska psychologického (mluvím nahlas, píšu si poznámky, čtu si napsané, dělám si nákresy, hledám souvislosti…)

Časová dotace

20 minut

Zdroj

Valenta, J.: Učit se být

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v