Dokážete se soustředit?

Motivační úvod: 

Ať už se ze základní školy vydáte kamkoliv, budete po celý svůj život muset pilovat a rozvíjet schopnost soustředění. Bez toho se člověk při studiu ani v zaměstnání neobejde. Schopnost koncentrace pozornosti se mění s věkem i s aktuálním zdravotním stavem (fyzickým i psychickým). A jak jste na tom se soustředěním aktuálně vy?

Popis činnosti

Učitel rozdá každému žákovi test „Koncentrace pozornosti“ (viz složka didaktické pomůcky). Vyplnění testu je na čas – učitel žákům stopuje 7 minut. V tomto časovém limitu mají žáci za úkol co nejrychleji vyhledávat všechny dvojice čísel, jejichž součet je 10. Každou takovou dvojici čísel mají žáci kroužkovat.

Závěry, reflexe

V testu je celkem 143 dvojic. Za každou vynechanou nebo nesprávně označenou dvojici získá žák 1 bod. - 0-23 bodů = vynikající výkon - 24-37 bodů = velmi dobrý výkon - 38-48 bodů = ucházející výkon - 49-143 bodů = slabší výkon.

Pomůcky

Pro každého žáka: tužka, test Koncentrace pozornosti

Časová dotace

25 minut

Zdroj

Šikulová a kol.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v