Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž

Motivační úvod:

Učitel položí žákům otázku: "Myslíte, že každý člověk může dobře vykonávat každou práci?" Poté poprosí žáky, aby zaujali k otázce stanovisko a utvořili 2 skupiny – pro a proti. Skupiny se pak posadí proti sobě. Následuje krátká řízená diskuze – skupiny hájí svoje stanovisko a argumentují

Popis činnosti

Každý žák před sebe dostane list papíru formátu A4. Poradce žákům sdělí, že teď budou s listem postupně dělat to, co jim poradce bude říkat: 1. přeložte list napůl, 2. ještě jednou ho přeložte napůl 3. odtrhněte pravý horní roh - vznikne několik variant výsledných útvarů - stejné instrukce, různé výsledky :-)

Závěry, reflexe 

Žáci by si měli při aktivitě uvědomit, že každý je při své práci ovlivňován svojí osobností a ne všichni jsou schopni kvalitně odvést jakoukoliv práci. Je tedy velmi důležité, aby si člověk našel práci, která odpovídá jeho osobnosti, zájmům a schopnostem

Pomůcky

Pro každého žáka papír formátu A4 (důležité je položit papír před každého žáka stejným způsobem)

Časová dotace

15 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v