Práce s portálem www.proskoly.cz

Charakteristika portálu

Portál www.proskoly.cz má sloužit jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si mají vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní cestě.

Na portálu si mohou žáci vyšších ročníků základních škol vyplnit Test volby povolání. Unikátnost tohoto testu spočívá v možnosti vyplnění paralelního testu pro rodiče, učitele a přátele žáků. Výsledek těchto paralelních testů umožní žákovi získat o sobě další informace a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí

K přístupu na portál je nutné aby si škola pořídila licenci. Provozovatel licenci poskytuje dané škole vždy na jeden školní rok

Časová dotace:

2 vyučovací hodiny (vyplnění Testu volby povolání) + 1 hodina (vyhodnocení)

Technické požadavky:

ve škole nebo u žáků doma: PC s přístupem k internetu, tiskárna pro vytisknutí výsledků testu.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v