Kreslení vizitek

Motivační úvod

Možné otázky do úvodní diskuze: Jak odpovídáte když se vás někdo zeptá „Jaký ten člověk je?“ Popisujete jeho zevnějšek nebo vlastnosti? A jaké vlastnosti? Podle čeho je vybíráte? Dokázali byste výstižně charakterizovat svojí osobnost?

Popis činnosti

Každý žák dostane kartu formátu cca A5 a má za úkol co nejvýstižněji vyjádřit vlastní osobnost – žáci mají k dispozici tužky příp.pastelky, fixy, apod., mohou použít jakoukoliv formu, ale nesmějí použít písmo. - Hotové vizitky se shromažďují tak, aby nikdo nevěděl, která vizitka je čí. Po sesbírání všech vizitek si žáci sednou do kruhu, probírají jednu vizitku po druhé a hádají, co vyjadřují jednotlivé prvky vizitky i její celek a komu by vizitka mohla patřit.

Závěry, reflexe

Žáci si mohou při této technice dobře uvědomit své charakteristické rysy a způsob, jakým jejich osobnost může působit na ostatní. Náměty do reflexe: Jaké bylo uhádnout majitele vizitky? Jakým způsobem jste majitele vizitky odhadovali? Bylo pro vás snadné přenést celou svoji osobnosti na malou vizitku? Vešlo se vám na vizitku všechno, co vás charakterizuje? Co vás při prezentování vaší vizitky překvapilo? Co by ostatní ještě doplnili na vaší vizitku?

Pomůcky

Pro každého žáka prázdná kartička A5, pro třídu dostatek tužek, pastelek a fixů

Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v