Dotazník pro děti a rodiče

Motivační úvod

Významným faktorem v rozhodování, kam dál po základní škole, je rodina. Stejně jako výchova a vzdělávání se neobejdou bez spolupráce s rodiči, i téma volby vzdělávací a profesní dráhy významně ovlivňují rodinné vlivy. Tato jednoduchá aktivita nenuceným způsobem vtahuje dítě a rodiče do vzájemného dialogu o silných stránkách, talentech, zájmech, jejich vnímání okolím i vlivu na volbu studijního zaměření.

Popis aktivity:

Dotazník nejprve vyplní rodič i žák sám a poté své odpovědi porovnají. Na jejich základě lze vést dialog o silných stránkách, zájmech a jejich roli ve výběru další vzdělávací cesty. Mohou sloužit jako podklad pro práci doma i ve škole.

Závěry, reflexe:

Možné otázky rodiče k dítěti k zapředení dialogu: Jak se Ti to vyplňovalo? Byla nějaká otázka, která Tě zaujala, u které jsi se musel/a více zamyslet? Pokud ano, která? Jak jsi se u toho cítil/a? Napadlo Tě něco, na co by ses rád/a zeptal/a mě nebo někoho jiného? Potenciál představují samotné odpovědi, tj. tyto otázky mohou dialog nastartovat nebo doplnit. Obecně je dobré nechat prostor dítěti. Pokud bude mít samo otázky, podněty, nápady apod, ať s nimi samo začne (klidně i směrem k dotazníku rodiče).

Pomůcky

Dotazníky pro děti a rodiče
psací potřeby

Časová dotace:

30 min.

Zdroj:

Info Kariéra

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v