Levá nebo pravá hemisféra

Motivační úvod:

Učitel krátce představí problematiku mozkových hemisfér: "Jistě víte, že mozek se skládá ze dvou polokoulí – hemisfér. Každá hemisféra umí něco jiného. Levá je logičtější, organizovanější, zatímco pravá je emocionálnější.. Levá hemisféra obstarává abstraktně pojmové myšlení, matematické myšlení a nachází se zde centrum řeči. Pravá hemisféra obstarává vnímání prostoru, komplexnější zpracování vizuálních vjemů a vnímání hudby. Z fyzického hlediska ovládá pravá hemisféra spíše levou část těla a obráceně. Jelikož se při myšlení uplatňují všechny poznávací procesy, je i využití jednotlivých oblastí mozku komplexní.U každého člověka ale fungují tyto hemisféry trochu jinak – v jiném poměru. Jedna hemisféra bývá dominantní. To, která hemisféra u člověka převažuje, má vliv na jeho způsob myšlení a jednání. Víte, která hemisféra převažuje u vás?"

Popis činnosti

Učitel každému žákovi rozdá orientační test „Levá a pravá hemisféra“ (viz pomůcky níže). Každý žák si test vyplní a sám vyhodnotí. Následně proběhne krátká diskuze k výsledkům a co z nich vyplývá.

Závěry, reflexe

Shrnutí výsledků, interpretace, propojení se zkušenostmi žáků. Učitel každému žákovi rozdá nakopírovaný obrázek s rozložením funkcí obou polokoulí. Podívejte se na obrázek, který zhruba uvádí, jaké máte možnosti použití mozku. Popřemýšlejte si, jak se jednotlivé funkce hodí k tomu, co byste chtěli (studovat, dělat v zaměstnání). Pokud zjistíte nějaký nesoulad, nezoufejte. Všechno se dá do určité míry natrénovat. Pro trénink levé hemisféry můžete zkusit např. jazykové přesmyčky či jiné hry se slovy nebo různé hlavolamy – např. sudoku. Pravou hemisféru si můžete protrénovat např. úkoly na prostorovou představivost nebo kreslením

Pomůcky
Časová dotace 

25 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v