Zkouška verbálních schopností

Motivační úvod:

Jako úvodní aktivita může vhodně posloužit např. variace na hru scrabble resp. kriskros (např. formou po zemi rozházených papírků s jednotlivými písmeny, z nichž žáci v daném limitu skládají maximum slov) či luštění krátké křížovky

Popis činnosti

Každý žák dostane zadání Testu verbálních schopností a k němu prázdný Záznamový arch do nějž bude zapisovat svoje odpovědi. Na daný pokyn začnou žáci odpovídat na otázky v testu. Test je koncipován jako výkonová zkouška, proto je vhodné ho časově omezit (na cca 15 minut). Správná je vždy právě jedna odpověď (odpovědi viz odkaz níže)

Závěry, reflexe

Po uplynutí stanoveného limitu všichni žáci odloží tužky. Vyhodnocení (dle tohoto řešení) může proběhnout společně ihned po vypracování nebo může učitel testy opravit do příští hodiny. Po vyhodnocení je vhodné zařadit krátkou dikuzi k jednotlivým dílčím verbálním schopnostem a k tomu, co vlastně výsledky v testu mohou žákům naznačit. Dobrý výsledek testu může napovědět, že dotyčný žák umí spoustu věcí tzv. "okecat". Učitel může dát na závěr žákům i pár dobrých rad, jak mohou svoje verbální schopnosti dále rozvíjet (křížovky, doplňovačky...)

Pomůcky

Pro každého žáka:

 
Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v