Jste extroverti nebo introverti?

Motivační úvod

Učitel udělá krátký úvod k tématu temperament: "Co znamená, když se o člověku řekne, že je temperamentní? Co se vlastně skrývá pod pojmem temperament? Temperament je souhrn vrozených vlastností člověka, který určuje dynamiku jeho prožívání a chování. Rozlišují se 2 základní temperamentové typy - extrovert a introvert. Víte, čím se tyto typy vyznačují? A ke které skupině patříte vy?"

Popis činnosti

Žákům je rozdán pracovní list "Jste extroverti nebo introverti?" (zadání viz pomůcky níže). Nejprve jsou žáci požádáni, aby vyplnili první stranu listu. Následuje vyhodnocení prvního testu. Ověření prvního výsledku se následně provede na druhé straně pracovního listu - vyplněním druhého temperamentového testu.

Závěry, reflexe

Co říkáte výsledkům testu? Myslíte, že to na vás sedí? Jak vás vidí ostatní spolužáci?
Aktivitu lze dobře doplnit aktivitou Poznávání temperamentu - zejména lze dobře využít list Temperamentová typologie (obecná charakteristika)

Pomůcky

Pro každého žáka

 
Časová dotace

30 minut

Zdroj

Základní škola Dobřany

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v