Gordický uzel

Motivační úvod

Jako motivaci k následující činnosti lze využít následující příběh o starém proroctví: Mezi lidem Frýgie (Frýgie - historické území na západě Malé Asie, nazvané podle Frýgů; po pádu chetitské říše se Frýgie stala silným státem s centrem v Gordionu) se objevilo proroctví, že války neskončí a mír nenastane, dokud do země nepřijede vůz slunečního boha řízený mužem, který všem rozbrojům učiní přítrž. Když se vůz objevil, lid Frýgie si vozku, kterým byl sedlák Gordius, zvolil za krále. Byl nastolen mír a pořádek v celé zemi a Gordius z vděčnosti věnoval vůz nejvyššímu bohu Diovi a uvázal jej v chrámě uzlem z dřínového lýčí. Nebyly vidět konce pramenů a uzel nikdo nedokázal rozplést. Začalo se věřit, že kdo uzel rozváže, stane se vládcem celé Asie. Při válečném tažení v Malé Asii pobýval mladý Alexandr Veliký koncem roku 334 př. n. l. s částí vojska ve starém královském městě Gordion, kde se nacházel onen mýtický „gordický" uzel. Podle pověsti se prý Alexandr rozhodl uzel rozvázat, dlouho se ale nezdržoval hledáním skrytých konců... Vzal meč a uzel přesekl. A hned prý uviděl několik konců lýčí. Od té doby označuje Gordický uzel složitou, spletitou situaci, která má řešení jen v rozhodnosti a v jediném rázném, a přitom jednoduchém tnutí či řezu.

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do skupinek po cca 8-10 lidech. Každá skupinka si stoupne do kruhu, na pokyn všichni zavřou oči a natáhnou ruce před sebe. Každý nahmatá něčí ruku a té se pevně chytne. Když má každá ruka svojí partnerskou ruku, celá skupina otevře oči. Propletencem rukou vznikl uzel, který má skupina za úkol rozmotat, aniž by se žáci pustili. Pozn. učitel by měl žáky průběžně motivovat k opravdovému vyřešení problému, k tomu, aby to aktéři jen tak nevzdávali. Může vzniknout 1 kruh nebo i více kruhů.

Závěry, reflexe

Technika je zaměřená na poznání vlastní role v týmu a na rozvoj kooperativních dovedností. Po technice je dobré provést reflexi – možné otázky do reflexe: Jak se vám spolupracovalo? Jak jste postupovali při řešení problému? Co přispívalo k řešení problému a co ho naopak brzdilo? Kdo přicházel s nápady? Kdo řídil a kdo se spíše nechával zorganizovat? Dokázali jste si prosadit svoje nápady? Jak jste se cítili, když se váš nápad neujal?

Časová dotace

20 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v