Optimisté a pesimisté

Motivační úvod:

Jste správní nadšenci do svých koníčků? Jak se to projevuje? Stalo se vám někdy, že koníček někoho jiného se postupně stal i vaším koníčkem? A dokázali jste někdy přitáhnout někoho jiného ke svému zájmu? Jak jste dotyčného přesvědčili, aby s vámi daného koníčka pěstoval?

Popis činnosti

Učitel má připravený losovací pytlík – v něm jsou kartičky dvojího druhu – polovina kartiček je nadepsána „optimista“, druhá polovina „pesimista“. Kartiček musí být dostatečný počet, aby se dostalo na každého žáka. Zároveň musí být na kartičkách vyvážený počet optimistů a pesimistů.
Celá hra probíhá po jednotlivých kolech. Učitel vždy v každém kole nejprve vylosuje téma z předem připraveného seznamu – u všech témat půjde vždy o určitý konkrétní zájem, koníček. Následně si každý žák vylosuje svůj postoj k tomuto tématu – optimistický nebo pesimistický.
Utvoří se dvě skupinky žáků, které si stoupnou nebo sednou proti sobě. Poté začne diskuze.
Optimisté hájí konkrétní koníček, vymýšlejí argumenty, proč je dobré daný zájem pěstovat, pesimisté oponují a hledají na daném koníčku jen samá negativa.
Každá skupina má na vymyšlení protiargumentu omezený limit (např. 3 minuty). Pokud nedokážou ve stanoveném limitu pohotově a smysluplně argumentovat, získává druhá skupina bod. Hrát se může buď do určitého počtu bodů, nebo do vyčerpání předem zvolených témat. Hra vyžaduje dostatečný důraz při koordinaci diskuze skupin.

Závěry, reflexe

Žáci poznají stanoviska svých spolužáků k různým zájmovým oblastem, zároveň si ujasní svá stanoviska, poznají pro a proti k jednotlivým koníčkům. Hra dále učí žáky toleranci vůči koníčkům jiných žáků.
Možné otázky pro reflexi: Bylo pro vás těžké vymýšlet argumenty pod časovým tlakem? Dostali jste se do situace, že jste kvůli vylosovanému postoji museli argumentovat proti svému přesvědčení? Dozvěděli jste se při aktivitě něco nového o svých (cizích) koníčcích?

Pomůcky
  • 2 druhy kartiček – optimisté a pesimisté – v dostatečném a vyrovnaném počtu.

  • předem promyšlená témata diskuze - návrhy zájmů (učitel si tyto návrhy může také předem napsat na kartičky a pak je v hodině losovat): četba knih, sledování TV, hraní her na PC, chování domácích zvířat, sportování, sbírání známek, jízda na motorce, kreslení, astronomie, chození na diskotéky, nakupování, sledování filmů…

 
Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v