Kariérní kotvy

Motivační úvod

Někteří lidé využívají při svém kariérní rozhodování rádi více či méně obsáhlé metody profesně-diagnostického zaměření, obvykle testového charakteru. Celkem nenáročným nástrojem takového typu je i test Kariérních kotev od Edgara H. Scheina, který, podobně jako některé další standardizované metody, vychází ze základních typologií člověka, na něž se vážou určité skupiny profesí s akcentovaným okruhem vlastností a přístupů k práci. Kariérní kotvy jako orientační pomůcka jsou dostupné zdarma a jejich využití není podmíněno žádnou registrací. Tabulku s testem lze stáhnout do PC a pak není třeba internetové připojení.

Popis aktivity

Aktivita je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ, žáky SŠ i pro dospělé klienty. Žák/klient vyplní v počítači celkem 40 otázek ve formě xls. dokumentu (viz níže), po jejichž vyplnění mu funkce tabulky vygeneruje výsledek. Ten spočívá v převládajícím typu jedné z kariérních kotev, k níž se vztahuje přiložený obecný popis.

Závěry, reflexe

Výsledek lze brát jako orientační vodítko pro reflexi vlastních preferencí týkajích se pozic na trhu práce např. v rámci dané profese. Také může přispět k tvorbě a uspořádání osobního portfolia či zamyšlení nad možnými změnami ve svých kariérních strategiích. Podobně jako u jakéhokoliv testu i zde platí, že jde jen o jeden ze vstupů do procesu řešení kariérní zakázky a je dobré kombinovat jej s dalšími technikami a především nad ním vést dialog.

Pomůcky

PC se staženým testem Kariérní kotvy
příp. papír a psací potřeby na poznámky.

Časová dotace

cca 30 min (vyplnění testu cca 10 minut + cca 20 minut vyhodnocování)

Zdroj

Info Kariéra podle Edgara H. Scheina

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v