Co nejraději dělám?

Motivační úvod: 

Krátká diskuze na téma zájmy: "Každý z vás má určitě nějaké zájmy, něco, co rád dělá ve svém volném čase. Přemýšleli jste někdy o tom, jaký názor mají na vaše zájmy rodiče nebo učitelé? A znají vůbec vaše zájmy? Co třeba vaši rodiče vědí o vašich zájmech?"

Popis činnosti

Každý žák dostane dotazník „Co dělám rád“ (viz pomůcky níže). Žáci dotazník po sloupcích vyplní – nejprve uvedou 5 svých oblíbených aktivit, pak svojí představu o tom, co dělají rádi podle vlastních rodičů a nakonec svůj odhad, co je baví podle jejich učitele (nebo výchovného poradce). Po vyplnění dotazníku utvoří žáci dvojice a vzájemně si ukážou své seznamy. Každý žák vybere z dotazníku spolužáka 1 činnost, kterou (po odsouhlasení autora) představí celé třídě. Učitel následně vyjádří svůj tip na zájmy jednotlivých žáků a jeho názory se porovnají s odhady v dotazníku – žáci uvedou, v čem se odhad učitele shoduje nebo neshoduje se skutečností. Podobně lze pracovat i s dotazníkem „Co dělám nerad“

Závěry, reflexe

Dozvěděli jste se něco nového o sobě? Dozvěděli jste se něco nového o svých spolužácích? Jak důležitý je pro vás názor vašich rodičů a učitelů? Jaké důsledky pro vás mají činnosti, které děláte rádi? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto činností? Co by se stalo, kdybyste nedělali činnosti, které děláte neradi?

Pomůcky

Pro každého žáka

 
Časová dotace

30 minut

Zdroj

Hermochová, S. a kol.: Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry

Poznámka

Aktivita vyžaduje, aby učitel znal alespoň trochu zájmy a koníčky svých žáků.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v