Jak zvládáte konflikty?

Motivační úvod: 

Krátká diskuze na téma hádky, konflikty a možné způsoby jejich řešení.

Popis činnosti

Každému žákovi je rozdán test "Jak zvládáte konflikty" (zadání viz pomůcky níže). Po vyplnění si každý žák svůj test vyhodnotí pomocí druhé stránky zadání. Následuje společná diskuze ke zjištěným výsledkům.

Závěry, reflexe

Konflikty jsou přirozenou a nevyhnutelnou součástí života. Úkolem každého člověka by mělo být naučit se neshody efektivně řešit. Důležité je, že při hádkách by němělo jít jen o to prosadit si za každou cenu svou, ale hlavně o to být ohleduplný k druhým a být ochotný a schopný dělat kompromisní řešení. Poznání vlastního stylu řešení konfliktu nám při řešení neshod s druhými může pomoci.

Pomůcky

Pro každého žáka:

 
Časová dotace

30 minut

Zdroj

Základní škola Dobřany

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v