Otázky žáků

Motivační úvod

Učitel může začít povídáním: "Při plánování vlastní profesní dráhy narazí člověk na spoustu otázek, které si musí postupně zodpovídat (co umím, v čem jsem dobrý, co chci dělat...)
Prvním krokem je naformulování správných otázek, jejichž zodpovězení nás následně posouvá kupředu v úvahách o vlastní kariéře. Zkuste nyní popřemýšlet o svých otázkách, které vás při přemýšlení a vlastní profesní dráze napadají.

Popis činnosti

Každému žákovi učitel rozdá prázdný lístek. Všichni žáci jsou požádáni, aby na lístek anonymně napsali své otázky a nejasnosti týkající se plánování vlastní profesní kariéry (s čím by potřebovali poradit, pomoci, co by chtěli probrat a ujasnit).
Poté pošlou žáci své lístky po celé učebně.
Vždy, když žák dostane další kartičku, přečte si ji a pokud obsahuje otázku, která ho také zajímá, udělá u dané otázky na kartičku značku (čárku…). Až si všichni přečtou všechny kartičky, učitel je vybere a najde otázky, které dostaly nejvíc hlasů (značek). Tyto otázky mohou být např. vyvěšeny na nástěnce. Na dané otázky pak může skupina po dobu výuky volby povolání hledat odpovědi

Závěry, reflexe

Žáci mají možnost si anonymně ujasnit své potřeby a očekávání v plánování profesní kariéry, zjistí, že nejsou jediní, kteří mají nějaké nejasnosti, a začnou o své budoucí kariéře více přemýšlet.

Pomůcky

Pro každého žáka prázdný lístek (např. papír A4) k sepsání dotazů, tužky.

Časová dotace

15 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v