Aktivity pro výuku volby povolání

Hledáte-li inspiraci, jak obohatit svoji výuku volby povolání či jiné aktivity v kariérovém poradenství, jste ne správné adrese. Představujeme vám unikátní portfolio aktivit, které má aktuálně rozsah cca 80 vyučovacích hodin a máme ambici jej průběžně rozšiřovat. 

Představované portfolio aktivit bylo původně vytvořeno v návaznosti na požadavky vyplývající z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV). 

Aktivity v portfoliu jsme pro možnost maximálního praktického využití v hodinách rozdělili do TEMATICKÝCH BLOKŮ Všechny tyto bloky jsou formulovány problémově, nastolují určité otázky, které by v rámci aktivit daného bloku měly být řešeny.

V rámci jednotlivých bloků pak byly vytvořeny TEMATICKÉ ODDÍLY  sdružující aktivity s podobným tématem, zaměřením a cílem.

Pokud hledáte konkrétní aktivitu k nějakému tematickému celku volby povolání, zde si můžete vybrat z šesti tematických bloků:

Při popisu jednotlivých aktivit jsme se pro přehlednost podrželi jednotné struktury v následující podobě:

  • motivační úvod

  • popis činnosti

  • technické požadavky (v případě potřeby) – např. PC, zpětný projektor, potřebný prostor apod.

  • časová dotace (u projektových dnů a jiných rozsáhlejších aktivit ve vyučovacích hodinách, u ostatních aktivit v minutách)

  • pomůcky

  • závěry, reflexe

Struktura motivační úvod – činnost – reflexe by měla být dodržována i při samotné realizaci aktivit.Zejména reflexe (např. v podobě názorové konfrontace či ventilace zážitků a emocí) je složkou velice potřebnou a důležitou pro dosažení maximálního efektu použité aktivity na další směřování jedince. Reflexe by tedy měla následovat po každé aktivitě, bývá totiž stejně důležitá jako akce sama. Pro reflexi můžete dbře využít tyto reflektivní karty
Údaje o časové náročnosti mají pouze orientační charakter, vždy záleží na počtu účastníků a způsobu organizace činností.
K některým z aktivit portfolia byly připraveny DIDAKTICKÉ POMŮCKY. Tyto materiály jsou vám k dispozici zde na portálu Poradce v Plzeňském kraji, kde si je můžete prohlédnout či stáhnout pro možnost okamžitého použití ve výuce. Tímto odkazem můžete přejít k výběru připravených didaktických pomůcek.

Potřebujete ještě další náměty? Vyzkoušejte třeba toto:

  • materiály z projektu VIP Kariéra II na portálu Infoabsolvent Zde je k dispozici 9 samostatných pracovních listů
    Témata pracovních listů: 1) Každé rozhodnutí stojí na informacích, 2) Práce je zábava, 3) Co musí umět uchazeč o práci, 4) Co všechno se dá studovat, 5) Detaily o studiu, 6) Vybrat si školu není nic těžkého, 7) O povoláních, 8) Víš, kdo je a co dělá?, 9) Jak na to?  Součástí popisovaných aktivit je práce s portálem Infoabsolvent. Pro zpracování každého listu, včetně diskuze, se počítá s minimálně 2 vyučovacími hodinami

  • soubor pracovních listů z projektu Vzděláváním k úspěchu bez bariér (po kliknutí na odkaz srolujte dolů). Pracovní listy jsou rozděleny do třií navazujících částí: Sebepoznání, Trh práce a Sebeprezentace. Aktivity jsou přizpůsobeny také žákům se SVP, takže je lze využít bez omezení.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v